Notificare de Confidențialitate

Datele noastre de contact:
OK Service Corporation S.R.L.
CUI: 1347190
Nr. Înmatriculare: J29/493/1991
Ploiești, Str. Ardealului, Nr. 2, Cod Poştal: 100538, România
Tel: +4 0244 575 751, e-mail: office@okservice.ro

Această Notificare de Confidențialitate descrie modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale (colectate, stocate, utilizate, partajate, analizate etc.) de către OK Service Corporation, denumită în continuare “OKSC” sau “noi”. Documentul se referă la orice date cu caracter personal colectate în format electronic prin intermediul site-ului OKSC și al altor canale online (denumite în continuare “platforma online”), precum și în format tipărit și prin comunicare verbală.

Prin utilizarea platformei noastre online, sunteți de acord cu această notificare privind confidențialitatea și cu procesarea informațiilor personale descrise în prezentul document. Vă puteți exprima refuzul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale prin părăsirea site-ului nostru.

Definiție

Date cu caracter personal înseamnă orice informație sau set de informații care identifică sau pot fi utilizate de către sau în numele OKSC pentru a identifica o persoană fizică sau o entitate juridică.

Ce date colectăm?

Informațiile pe care le colectăm automat în timpul utilizării platformei noastre online:

Colectăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre interacțiunea dumneavoastră cu platforma noastra online, cum ar fi paginile pe care le vizitați. Colectăm date precum cele referitoare la dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, modelul hardware, versiunea sistemului de operare sau identificatorul unic al dispozitivului) sau informațiile din jurnal (informațiile colectate automat atunci când navigați pe platformele noastre online în jurnalele de server, inclusiv adresa protocolului de Internet și informații despre dispozitiv și eveniment, care pot include inccidente, activitatea sistemului, tipul browserului, limba browserului, precum și data și ora activităților de navigare).

Informații pe care ni le furnizați în mod activ:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le oferiți prin intermediul platformei noastre online vă permit să solicitați informații, să vă înscrieți pentru a primi buletine informative, să aplicați pentru programe și să faceți rezervări. Astfel de date sunt furnizate la propria voință și, prin urmare, cu consimțământul dumneavoastră. Din când în când, vă putem solicita să furnizați detalii suplimentare pentru a ne asigura că informațiile pe care le furnizăm corespund intereselor și cerințelor dumneavoastră, pentru a putea beneficia de potențialul deplin al ofertei noastre. Păstrăm aceste informații numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale sau contractuale sau pentru un scop de afaceri justificat.

De ce procesăm datele cu caracter personal (scopul prelucrării)?

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile de mai jos:

Înscrieri și rezervări Marketing și consiliere programe Contabilitate Îmbunătățirea serviciilor Livrarea programelor Certificate de absolvire
Detalii personale: nume, sex, data nașterii X X X X X X
Detalii de contact: e-mail, telefon, adresa fizică X X X X X X
Detalii profesionale: angajator, ocupație, funcție competențe X X X X
Educatie si certificari: studii, diplome … X X
Istoricul relatiei cu OKSC X X X
Evaluari ale clientilor X X X

Partajarea datelor

În condiții limitate, este posibil să dezvăluim și să partajăm unele dintre datele dumneavoastră cu terți. De exemplu, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu:

  • Subcontractanți care susțin OKSC în prestarea serviciilor sale;
  • Orice terț caruia îi suntem obligați să dezvăluim aceste informații din cauza unui ordin judecătoresc, a unei autorități guvernamentale și/sau prin lege;
  • Orice entitate relevantă în scopuri de urgență care să oblige o astfel de divulgare.

Nu vom partaja, vinde sau în orice alt mod transmite datele dumneavoastră către orice terț în scopuri comerciale fără permisiunea dumneavoastră. Cu toate acestea, este posibil să partajăm date non-personale identificabile cu furnizori terți pentru a permite îmbunătățirea continuă a serviciilor noastre online și a experienței de învățare. Un exemplu poate fi Google Analytics, care ne permite prin rapoarte personalizate sa înțelegem tendințele de trafic web, comportamentul utilizatorului și criterii de referință similare. Tuturor acestor terțe părți li se interzice să utilizeze sau să partajeze astfel de date în orice alt scop decât să ne furnizeze informații care să ne permită să optimizăm continuu serviciile și experiența online oferită.

În cele din urmă, dorim să vă informam că, atunci când se utilizează platforma noastra online, unele terțe părți pot colecta sau accesa unele dintre datele dumneavoastră fără știința OKSC și fără posibilitatea acesteia de a le împiedica să facă acest lucru. Acestea pot include cookie-uri, semnalizatoare web și tehnologii similare pentru a colecta sau primi informații de la platformele noastre online și în altă parte pe Internet. Aceste terțe părți utilizează aceste informații pentru a furniza servicii de măsurare și publicitate personalizată.

Stocarea datelor

OKSC ia măsurile necesare pentru a se asigura că informațiile colectate în temeiul prezentei notificări de confidențialitate sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile prezentei notificări de confidențialitate și cu cerințele legislației aplicabile.

Durata de stocare a datelor personale

Datele personale pe care le-ați partajat în mod activ cu noi vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile de afaceri pentru care au fost colectate. Ulterior, este posibil să păstrăm informațiile dumneavoastră dacă legea ne cere să facem acest lucru sau până la expirarea statutului de limitări.

Modulele cookie și confidențialitatea online

Platforma noastră online stochează cookie-uri pe computerul dumneavoastră, cu excepția cazului
în care dezactivați această funcționalitate în browserul dvs. Acestea conțin, de obicei, preferințele dumneavoastră din vizitele anterioare și sunt folosite pentru a optimiza vizitele viitoare și pentru a facilita procesul de completare a unui formular. Ele servesc, de asemenea, la agregarea datelor despre traficul site-ului și despre interacțiunea în cadrul acestuia, în scopul ca OKSC să poată oferi servicii și experiențe mai bune clienților săi. Puteți configura browserul pentru a dezactiva modulele cookie, însă anumite interacțiuni online pot fi afectate negativ de o astfel de configurație. Majoritatea browserelor oferă notificări atunci când primiți un cookie, permițându-vă să decideți dacă îl acceptați sau nu. Mai multe detalii despre cookies găsiți în politica de cookies.

Platforma noastra online poate conține, de asemenea, și link-uri către alte site-uri, prin urmare, vă încurajăm să consultați și notificările acestora de confidențialitate, dat fiind că OKSC nu are nici un control asupra lor.

Securitatea datelor personale, securitate pe internet și integritatea datelor

La OKSC, luăm măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja datele personale aflate în posesia noastră, împotriva pierderii și utilizării lor necorespunzătoare, precum și pentru a împiedica accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea și distrugerea lor. Acordăm acces la date cu caracter personal numai angajaților și subcontractanților OKSC care au nevoie de acces la aceste informații. De asemenea, menținem garanții fizice, electronice și procedurale care respectă legile aplicabile pentru a proteja datele cu caracter personal.

La OKSC depunem toate eforturile pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de securitate a datelor. Cu toate acestea, nicio dată transmisă prin Internet și/sau stocată pe un server nu poate fi 100% securizată. Prin urmare, nu putem garanta siguranța deplină a oricarei date cu caracter personal ce face obiectul prezentei notificări de confidențialitate.

Accesul la date și drepturile dvs. privind datele personale

Puteți accesa, modifica, corecta sau actualiza oricare dintre datele dvs. cu caracter personal, vă puteți dezabona de la listele de corespondență, puteți anula schimburile de date sau obiecta la procesarea datelor dumneavoastră de către noi. Puteți face toate aceste lucruri urmând instrucțiunile sau utilizand funcționalitățile existente pe paginile platformei noastre online sau trimițându-ne un e-mail la office@okservice.ro. Vom acționa în conformitate cu cererea dumneavoastră. Veți primi răspunsul nostru la cererile dvs. care vizează protecția datelor dvs. personale la adresa de e-mail în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii.

Vă rugăm să rețineți că datele dumneavoastră cu caracter personal pot rămâne disponibile în documentele pe suport de hârtie generate înainte de solicitarea dumneavoastră și în sistemele noastre de back-up, dar vor deveni inaccesibile personalului OKSC în orice scop de afaceri sau operațional. Aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea de supraveghere relevantă.

OK Service Corporation S.R.L. este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, hotărând de ce şi cum sunt prelucrate acestea. Prelucrarea datelor se face respectând prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004, OK Service Corporation S.R.L. având numărul de operator 3234/2006.

Această notificare de confidențialitate este emisă la 31 mai 2018. Ea poate fi actualizată oricând, caz în care vom posta aici versiunea actualizată sau vă vom avertiza direct.