Curs Urbanismul si Domeniile Conexe

Tematică

 • Urbanism
 • Reglementări juridice în domeniile urbanismului (Legea nr. 350/2001)
 • Atribuțiile administrației publice privind urbanismul
 • Documentațiile de urbanism – PUG + RLU, PUZ + RLU, PUD – baza legală pentru realizarea programelor de dezvoltare locală
 • Certificatul de urbanism și Autorizația de construire – conținut, rol
 • Natura juridică a Certificatului de urbanism și Autorizației de construire
 • PUZ pentru introducerea în intravilan a unor terenuri aflate în extravilan – domenii implicate: urbanism + fond funciar + cadastru + registrul + protecția mediului + taxe impozite)
 • Urbanismul și domeniile conexe – registrul agricol, cadastrul, fondul funciar, protecția mediului, taxe și impozite:
 • Registrul Agricol (RA)
 • Cadrul legislativ în domeniu RA (OG nr. 28/2008 și Legea nr. 57/2017)
 • Registrul Agricol – definire, organizare, rol
 • Organizare RA
 • Obligații, atribuții, responsabilități privind înscrierea/actualizarea, centralizarea și raportarea datelor
 • Documente necesare pentru înscrierea datelor în RA
 • Verificare + control RA
 • Importanța RA ca sursa de informații
 • Natura juridică a adeverinței după registrul agricol
 • RA – sursă de date pentru înfăptuirea unor politici în domeniul urbanistic
 • Cadastru
 • Cadrul legislativ în domeniu cadastrului (Legea 7/1996)
 • Instituțiile implicate în activitatea de cadastru
 • Aplicarea programului național de cadastru
 • Cadastru și carte funciară
 • Natura juridică a certificatului de edificare/extindere a construcției
 • Intabularea construcțiilor – documente necesare
 • Fondul funciar
 • Cadrul legislativ în domeniul fondului funciar (Legea18/1991)
 • Fondul funciar și destinația terenurilor
 • Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producție agricolă
 • Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a
 • terenurilor agricole situate în extravilan și a terenurilor silvice
 • Introducerea în intravilanul UAT a terenurilor agricole situate în extravilan
 • Protecția mediului și Urbanismul
 • Procedurile de mediu privind avizarea documentațiilor de urbanism și a proiectelor publice și private
 • Realizarea evaluării de mediu pentru planuri și programe, conform HG 1076/2004
 • Evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, conform Legii nr. 292/2018
 • Taxe și impozite
 • Cadrul legal pentru declarare – impozitare construcții (Codul fiscal)
 • Documente necesare pentru declarare – impozitare construcții
 • Impozitarea construcțiilor realizate fără autorizație de construire
 • Impozitarea construcții nefinalizate
 • Exemplificări, chestionare, spețe, studii de caz.

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: