Tematică

 • Construirea capacității de selectare și utilizare corespunzătoare a metodelor, tehnicilor și instrumentelor din management pentru îmbunătățirea performanțelor serviciului public condus
 • Înțelegerea și aplicarea instrumentelor de management utilizate pentru planificarea, organizarea și controlul activităților entității publice
 • Dezvoltarea competențelor manageriale pentru gestionarea eficientă și cu maximă eficacitate a resurselor umane, financiare, materiale și informaționale
 • Dezvoltarea capacității de a înțelege și de a schimba sistemul organizațional
 • Îmbunătățirea managementului serviciilor publice electronice și a managementului securității cibernetice din administrația publică
 • Asigurarea unei orientări/ direcții instituției prin dezvoltarea valorilor, viziunii și a misiunii acesteia
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management, gestionarea schimbării și a performanței în instituție
 • Motivarea și sprijinirea angajaților instiuției și constituirea unui model de comportament pentru aceștia
 • Gestionarea relațiilor cu sfera politică și cu alți stakeholderi/ factori interesați pentru a asigura gestionarea adecvată a responsabilităților partajate
 • Elaborarea și implementarea politicilor publice naționale și corelarea cu politicile publice ale UE
 • Utilizarea Sistemului de Control Intern Managerial ca instrument de coordonare
 • Dezvoltarea, monitorizarea și actualizarea strategiei și a planului de acțiuni aferent acesteia
 • Implementarea strategiei și a planului de acțiuni în autoritate/ instituție publică
 • Planificarea, implementarea și revizuirea acțiunilor de modernizare și inovare
 • Utilizarea managementului riscurilor ca premisă pentru planificarea strategică și cea operațională
 • Instrumente pentru eficientizarea utilizării timpului de lucru
 • Instrumente anti-mită și anticorupție
 • Dezvoltarea și implementarea de parteneriate cheie
 • Dezvoltarea culturii organizaționale, a cadrului de etică și conduită, respectiv gestionarea proceselor și instrumentelor anti-mită și anti-corupție

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: