performanta in administratia publica

Tematică

 • Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ
 • Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică, antreprenotriat public, parteneriat public-privat
 • G. nr. 909/ 2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
 • Hotărârea Guvernului nr. 775/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central
 • G. nr. 870/ 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale
 • Hotărârea nr. 1361/ 2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
 • Studiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know-how, simbolice)
 • G. nr. 561/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și altor documente, în vederea adoptării/ aprobării
 • Noul management public
 • Performanță în administrația publică/ capacitate administrativă
 • Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public
 • Managementul prin comparație sau benchmarking
 • Managementul prin obiective
 • Managementul prin bugete
 • Managementul prin proiecte
 • Managementul programelor de dezvoltare comunitară
 • Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru
 • Etapele modelului procesual
 • Stabilirea agendei
 • Formularea alternativelor
 • Decizia
 • Implementarea politicilor
 • Evaluarea politicilor publice
 • Erori de evaluare
 • Criterii de evaluare a unei politici publice la nivel european
 • Evaluarea politicilor publice în România

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: