Curs Manger de Proiect

Gestionarea proiectelor este o abilitate esențială în mediul de afaceri actual. Un manager de proiect trebuie să fie capabil să planifice, să organizeze și să coordoneze eficient toate aspectele unui proiect, de la stabilirea obiectivelor și alocarea resurselor la monitorizarea progresului și îndeplinirea termenelor limită. Acest curs se concentrează pe abilitățile și metodologiile necesare pentru a deveni un manager de proiect eficient.

Tematică

 1. Definirea proiectului: identificarea scopului, obiectivelor, așteptărilor și restricțiilor proiectului.
 2. Planificarea proiectului: elaborarea unui plan detaliat pentru a gestiona resursele, termenele și bugetul proiectului.
 3. Alocarea resurselor: identificarea și asignarea resurselor necesare, inclusiv echipa de proiect, echipamente și finanțare.
 4. Stabilirea termenelor limită: definirea termenelor limită pentru fiecare activitate și a etapelor proiectului.
 5. Comunicarea proiectului: elaborarea unui plan de comunicare eficient pentru a ține toate părțile implicate la curent cu progresul proiectului.
 6. Monitorizarea progresului: definirea unui sistem eficient pentru a monitoriza progresul proiectului și a remedia problemele întâmpinate.
 7. Gestionarea riscurilor: identificarea și evaluarea potențialelor riscuri și elaborarea unui plan pentru a le gestiona.
 8. Gestionarea schimbărilor: capacitatea de a gestiona eficient schimbările neașteptate în cadrul proiectului.
 9. Motivarea echipei: abilitatea de a motiva echipa de proiect și de a lucra eficient cu toate părțile implicate.
 10. Lucrul cu partenerii și furnizorii: capacitatea de a lucra cu partenerii și furnizorii în mod eficient pentru a îndeplini obiectivele proiectului.
 11. Negocierea: abilitatea de a negocia termene, bugete și resurse cu toate părțile implicate în proiect.
 12. Raportarea: prezentarea clară și eficientă a progresului proiectului către toate părțile implicate.
 13. Gestionarea calității: implementarea unui sistem eficient pentru a asigura calitatea tuturor aspectelor proiectului.
 14. Menținerea motivației echipei: abilitatea de a menține motivația și implicarea echipei de proiect pe parcursul proiectului.
 15. Evaluarea proiectului: capacitatea de a evalua rezultatele proiectului și de a identifica aspectele care pot fi îmbunătățite în proiectele viitoare.

Acesta este doar un exemplu de tematică și poate fi adaptat în funcție de necesitățile și obiectivele grupului țintă. Cursul poate fi oferit sub formă de prezentări, discuții interactive și activități practice, care să asigure o înțelegere solidă a temei abordate.

Curs Manager de Proiect

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: