Managementul resurselor umane si salarizare în sectorul public

Tematică

 • Structura organizatorică a instituțiilor și autorităților publice
 • Completarea și avizarea statului de personal
 • Organizare și reorganizare instituțională
 • Recrutarea și selecția în administrația publică
 • Interviul de recrutare. Selecția candidaților
 • Numirea pe post. Integrare în organizație
 • Evaluarea personalului plătit din fonduri publice
 • Abordarea performanței slabe
 • Managementul carierei funcționarului public
 • Formare și dezvoltarea funcționarilor publici
 • Motivarea în funcția publică
 • Cadrul legislativ referitor la numirea pe post, raportul de muncă și raportul de serviciu
 • Actul administrativ de numire pe post și C.I.M.. Emitere, încheiere, modificare, suspendare și încetare
 • Registrul general de evidență a salariaților
 • Structura autorităților și instituțiilor publice. Stabilirea funcțiilor publice
 • Reorganizarea instituției publice. Transformarea posturilor contractuale în funcții publice
 • Aspecte juridice privind recrutarea și selecția funcționarilor publici. Promovarea funcționarilor publici
 • Mobilitatea personalului. Dosarul profesional. Aspecte juridice privind evaluarea performanțelor
 • Abateri disciplinare. Comisia de disciplină. Actul administrativ de  sancționare
 • Proceduri operaționale – “Etica la locul de muncă”
 • Standard ocupațional – Consiliul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru
 • Plan măsuri de integritate în instituție
 • Reglementări și actualizări legislative privind managementul resurselor umane și salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • Cadrul legislativ referitor la numirea pe post, raportul de muncă și raportul de serviciu.
 • Actul administrativ de numire pe post și CIM. Emitere, încheiere, modificare, suspendare și încetare.
 • Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul plătit din fonduri publice/europene.
 • Registrul general de evidență a salariaților

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: