Tematică

1. Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025:

 • Codul de etică: elemente componente şi implementare: aplicație practică.
 • Consilierea etică a personalului şi atribuțiile compartimentului de resurse umane.
 • Rolul consilierului de etică şi al consilierului de integritate în activitățile desfăşurate: documente, raportări şi răspundere.
 • Gestionarea conflictelor de interese şi incompatibilităților; sistemul de raportare; identificarea practică a riscurilor și vulnerabilităților.
 • Planul de integritate: Realizarea Planului de Integritate; Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate.
 • Procesul-verbal de instruire anticorupție.
 • Incidentele de integritate posibile şi prevenția.
 • Mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunități, în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, SNA.
 • Corupție organizațională şi corupție societală.
 • Mecanisme şi instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.
 • Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție.
 • Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație.
 • Evaluarea internă a sistemului de prevenire a corupției în 2022: control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative.
 • Raportul anual de implementare a măsurilor.
 • Modalități eficiente de realizare a autoevaluării periodice cu privire la implementarea măsurilor preventive.
 • Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției.
 • Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

2. Măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției

3. Sectoare prioritare:

 • Sistemul public de sănătate
 • Sistemul național de educație
 • Mediul de afaceri
 • Domeniul achizițiilor publice
 • Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
 • Activitatea membrilor parlamentului
 • Domeniul protecției mediului înconjurător
 • Protejarea patrimoniului cultural

4. Obiective generale și direcții de acțiune ale SNA 2021 – 2025

5. Declarația de adeziune la obiectivele SNA

6. Planul de integritate

7. Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor prevăzute în strategie

8. Inventarul măsurilor preventive

9. Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a instituțiilor publice / entităților publice

10. Monitorizarea și evaluarea strategiei

11. Infracțiuni de corupție/ asimilate și în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE

12. Despre corupție. Comportamentul salariatului care se confruntă cu o faptă de corupție

13. Comunicarea în situații de criză

Dezbateri și studii de caz personalizate

Discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului.

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: