Management strategic in asistenta sociala

Tematică

 • Elaborarea planurilor/strategiilor proprii de dezvoltare a serviciilor sociale.
 • Implicarea și responsabilitățile legale ale autorităților administrației publice locale privind planificarea, înființarea și organizarea de servicii sociale la nivelul comunității.
 • Realizarea evaluării nevoilor sociale de la nivelul comunității, identificarea categoriilor de persoane/familii vulnerabile, analiza și prioritizarea gradului de risc.
 • Identificarea situațiilor de risc de excluziune socială în care se pot afla persoane/familii care domiciliază în comunitatea respectivă.
 • Estimarea resurselor umane și economico-financiare necesare asigurării sustenabilității serviciilor sociale.
 • Utilizarea eficientă a resurselor umane existente la nivelul primăriei pentru realizarea atribuțiilor ce le revin atât în ce privește serviciile sociale, cât și beneficiile de asistență socială.
 • Consultarea și implicarea comunității în derularea și implementarea măsurilor de asistență socială.
 • Colaborarea cu alte unități administrativ teritoriale pentru dezvoltarea de servicii sociale (parteneriate, convenții de colaborare).
 • Mandatarea ONG-urilor de a acorda servicii sociale în comunitatea respectivă și cofinanțarea acestora din bugetul local.
 • Realizarea unor evaluări corecte a situației socio-economice a persoanelor/familiilor care solicită dreptul la beneficii de asistență socială.
 • Monitorizarea îndeplinirii/menținerii condițiilor de eligibilitate care au condus la acordarea dreptului la beneficii de asistență socială (venit minim garantat, alocații familiale, ajutoare de căldură, indemnizații pentru persoanele cu dizabilități etc.)
 • Utilizarea fondurilor existente în bugetul propriu pentru intervenții de urgență (ajutoare comunitare etc.).
 • Comunicarea cu beneficiarii de asistența socială din comunitate

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: