Management proceduri pentru dezvoltarea sectorului public

Tematică

 • Definirea și înțelegerea conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică,antreprenoriat public, parteneriat public-privat
 • H.G. nr. 909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
 • Performanță în administrația publică/capacitate administrativă
 • Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public
 • Managementul prin comparație sau benchmarking
 • Managementul prin obiective
 • Managementul prin bugete
 • Managementul prin proiecte
 • Managementul programelor de dezvoltare comunitară
 • Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru
 • Etapele modelului procesual
 • Stabilirea agendei
 • Formularea alternativelor
 • Decizia
 • Implementarea politicilor
 • Evaluarea politicilor publice
 • Erori de evaluare
 • Criterii de evaluare a unei politici publice la nivel European
 • Evaluarea politicilor publice în România
 • Analiza de politici publice
 • Calitate și managementul calității în administrația publică. Concepte și terminologie
 • Principiile managementului calității
 • Cerințele standardului ISO 9001:2015
 • Abordarea procesuală în administrația publică. Harta procesuală
 • Leadership în administrația publică
 • Planificarea calității – instrumente și tehnici
 • Etapele implementării unui sistem de management al calității
 • Managementul informațiilor documentate
 • Managementul proceselor cheie în administrația publică
 • Îmbunătățirea calității serviciilor publice – dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire; tehnici și instrumente
 • Costurile calității
 • Procesul de comunicare în administrația publică. Strategii de comunicare. Tehnici de soluționare a conflictului

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: