Leadership strategic si comunicare

Tematică

 • Elaborarea și implementarea politicilor publice naționale și corelarea cu politicile publice ale UE
 • Instrumente de analiză a situației curente dintr-o autoritatea/instituție publică
 • Dezvoltarea, monitorizarea și actualizarea strategiei și a planului de acțiuni aferent acesteia
 • Implementarea strategiei și a planului de acțiuni într-o autoritate/instituție publică
 • Utilizarea managementului riscurilor ca premisă pentru planificarea strategică și cea operațională.
 • Utilizarea standardelor de cost
 • Modalitățile eficiente de comunicare în contextul organizațional
 • Tehnici de negociere și persuasiune
 • Modalitățile eficiente la acordarea feedback-ului
 • Participarea la luarea deciziilor: evaluarea comunitară, identificarea părților interesate, analiza părților interesate
 • Finanțe publice locale: Constituirea bugetului local; Echilibrul bugetar; Eficiența cheltuielilor publice; Taxe și impozite locale
 • Administrarea patrimoniului. Parteneriatul public privat

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: