Implementarea proiectelor cu finantare externa

Tematică

 • Prezentarea generală a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Principii de alocare a Fondurilor Structurale
 • Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale, transfrontaliere și interregionale), precum și a programelor de finanțare prin intermediul Granturilor EEA și Norway Grants
 • Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare, prioritățile de investiții, condiționalitățile ex-ante
 • Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a responsabilităților asociate în scrierea   și implementarea proiectelor
 • Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor
 • Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare, ghidul solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și europeană
 • Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție, pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare
 • Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare
 • Elaborarea proiectului de finanțare (cererea de finanțare și anexele prevăzute în ghidul solicitantului)
 • Externalizarea serviciilor de consultanță: avantaje, dezavantaje, selecția și contractarea consultanților, repere majore ale contractului de consultanță
 • Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metologiei de selecție
 • Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 –   aspecte practice. Completarea și depunerea cererilor de finanțare on-line. Diseminarea unor cazuri operaționale în utilizarea sistemului
 • Contractarea proiectelor: analiza unor definiții și clauze comune ale contractelor de finanțare
 • Implementarea proiectelor: identificarea și realizarea proceselor specifice pentru achiziții, plăți, monitorizare, managementul riscului, comunicare etc.
 • Mecanisme financiare pentru implementarea proiectelor. Gestiunea fluxului de numerar, mecanismul cererilor de rambursare și al cererilor de plată
 • Monitorizarea implementării proiectului, proceduri de modificare a prevederilor contractuale

 • Promovarea și publicitatea în cadrul proiectelor. Principii, reguli și instrumente specifice pentru programele operaționale
 • Furnizarea informațiilor și gestiunea responsabilităților în procedurile de audit specifice proiectelor europene
 • Închiderea proiectului, încheierea contractelor și transferul de responsabilitate pentru exploatarea proiectului
 • Analiza de sustenabilitate și de impact a proiectului
 • Atragerea și implementarea proiectelor pentru e-administrație, e-sănătate, e-specializare/ e-learning. Analiza unor studii de caz și proiecte implementate cu succes
 • Evaluarea performanțelor echipei de proiect. Adaptarea resurselor umane la cerințele proiectelor. Definirea KPI (specific pentru proiecte)
 • Analiza sistemului de nevoi privind dezvoltarea profesională și personală a managerului de proiect și a echipei
 • Stabilirea planului de comunicare/ colaborare în proiect: modalități, responsabilități, analiza unor greșeli frecvente în comunicare. Networking pentru transfer de  informații și expertiză
 • Change Management – principiu fundamental în gândire și acțiune
 • Knowledge Management – împărtășirea cunoașterii (experiențe, expertiză, leadership), acces, creare, dobândire, transfer, arhivare, instrumente
 • Metodologia valorificării cunoașterii acumulate, a reținerii cunoașterii în organizație, motivarea echipei pentru împărtășirea cunoașterii, crearea Communities of Practice (CoP) pentru managementul de proiecte
 • Managementul conflictelor în proiecte
 • Studii de caz, analiza unor “greșeli frecvente” în proiecte etc.

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: