Curs Guvernanță Corporativă

Guvernanța corporativă este un aspect vital pentru funcționarea eficientă a unei corporații și a sistemului economic în ansamblu. Acest concept se concentrează pe modul în care o corporație este condusă, administrată și monitorizată, asigurând că interesele tuturor acționarilor sunt protejate și că se respectă standardele etice și legale.

Guvernanța corporativă oferă acționarilor siguranța că deciziile importante ale companiei sunt luate într-un mod responsabil și în interesul acestora. De asemenea, ajută la prevenirea abuzurilor, cum ar fi managementul nepotrivit al resurselor, conflicte de interese și fraude.

Prin implementarea guvernanței corporative puternice, corporațiile pot construi încrederea investitorilor, atrăgând astfel mai mult capital și sprijinând creșterea durabilă. De asemenea, acestea pot îmbunătăți imaginea lor în ochii publicului, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra afacerii și a relațiilor cu clienții, angajații și alte grupuri de interese.

În plus, guvernanța corporativă poate contribui la creșterea performanței financiare a companiei prin crearea unui mediu de afaceri stabil și predictibil, încurajarea inovației și asigurând că managementul este concentrat pe obiectivele pe termen lung ale companiei.

Tematică

 1. Importanța guvernanței corporative pentru acționari și societate
 2. Structura guvernanței corporative și rolul acționarilor
 3. Rolul consiliului de administrație și al comitetelor acestuia
 4. Responsabilitățile CEO-ului și ale conducerii în guvernanța corporativă
 5. Comunicarea cu acționarii și raportarea financiară
 6. Evaluarea și remunerarea executivilor
 7. Protecția drepturilor minorității de acționari
 8. Comportamentul ético-corporativ și compliance-ul
 9. Riscurile de afaceri și managementul acestora
 10. Guvernanța corporativă și responsabilitatea socială și mediu
 11. Reglementări și standarde în guvernanța corporativă
 12. Modele internaționale de guvernanță corporativă
 13. Implementarea guvernanței corporative în practică
 14. Monitorizarea și evaluarea performanței guvernanței corporative
 15. Rolul acționarilor activi și a investitorilor instituționali în guvernanța corporativă
 16. Dezvoltarea și evoluția guvernanței corporative în industrie
 17. Cazuri de studiu și analiza de caz în guvernanța corporativă
 18. Abordări alternative de guvernanță corporativă și practici inovatoare
 19. Guvernanța corporativă și responsabilitatea față de stakeholders
 20. Perspectiva globală și tendințele viitoare

Acesta este doar un exemplu de tematică și poate fi adaptat în funcție de necesitățile și obiectivele grupului țintă. Cursul poate fi oferit sub formă de prezentări, discuții interactive și activități practice, care să asigure o înțelegere solidă a temei abordate.

Curs Guvernanță corporativă

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: