Finantele publice locale

Tematică

 • Codul Fiscal: Dispoziţii generale – Impozite şi taxe locale
 • Scutiri şi dispoziţii comune. Sancţiuni
 • Evaziunea fiscală și repercusiunea impozitelor
 • Codul de procedură fiscală: Dispoziţii procedurale generale
 • Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală. Declaraţia fiscală
 • Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
 • Inspecţia fiscală
 • Colectarea creanțelor fiscale şi stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
 • Contestaţia la executare silită
 • Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
 • Exemple, studii de caz

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: