Expropriere pentru cauza de utilitate publica

Tematică

 • Domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modurile și completările ulterioare inclusiv modificările aduse prin Legea 144/2019
 • Ce este exproprierea si cand poate intervene
 • Etapele premergătoare exproprierii
 • Etapele procedurii exproprierii
 • Etapa declarării utilității publice
 • Etapa administrativă
 • Notificarea intenției de expropriere a imobilelor
 • Declarație de utilitate publică a imobilului proprietate privată
 • Decizia de expropriere
 • Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor
 • Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii
 • Plata despăgubirilor
 • Etapa judiciară (Cum putem contesta deciziile din procedura exproprierii)
 • Care sunt drepturile și obligațiile expropriatului și ale expropriatorului
 • Noțiunea exproprierii de fapt
 • Teren afectat de utilități publice. Realizarea scopului exproprierii
 • Situația în care despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptățite
 • Situația în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate
 • Situația în care imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni
 • Situația actelor juridice care se încheie după data afișării hotărârii privind cuantumul
 • Despăgubiri
 • ART. 562 COD CIVIL – stingerea dreptului de proprietate
 • Jurisprudența națională
 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 14/2019
 • Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la Legea 144/2019 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • Jurisprudența Curții Constituționale
 • Jurisprudența CEDO

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: