Curs Expert Legislația Muncii

Legislația muncii reprezintă un domeniu de importanță majoră, care reglementează relațiile dintre angajatori și angajați. Scopul acestui domeniu este de a proteja drepturile angajaților și de a asigura un mediu de lucru echitabil și sigur.

Aceasta cuprinde o serie de reguli și standarde clar definite, care trebuie respectate de angajatori și care vizează drepturile și obligațiile acestora, precum și ale angajaților. De exemplu, legislația muncii reglementează aspecte precum contractul individual de muncă, salariul, durata și încetarea contractului de muncă, munca suplimentară și în schimbul acestuia, munca la domiciliu și telemuncă, protecția muncii și sănătatea în muncă, concediul de odihnă și concediul medical, reclamațiile angajaților și soluționarea conflictelor de muncă.

De asemenea, legislația muncii include reglementări privind protecția muncii și sănătatea în muncă, precum și responsabilitatea angajatorului în caz de accident de muncă. Ea cuprinde, de asemenea, reglementări privind protecția datelor cu caracter personal în muncă, precum și reglementări privind medierea conflictelor de muncă.

În plus, legislația muncii se concentrează și pe protecția anumitor categorii de angajați, cum ar fi minorii, femeile însărcinate și mamele, precum și pe combaterea discriminării în muncă.

Este important de reținut că legislația muncii este în continuă evoluție și actualizare, astfel încât angajatorii și angajații să poată avea acces la cele mai recente reguli și standarde.

Tematică

 1. Noțiuni generale despre legislația muncii.
 2. Drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor.
 3. Contractul individual de muncă și formele sale.
 4. Durata și încetarea contractului de muncă.
 5. Salariul și alte drepturi salariale.
 6. Munca suplimentară și în schimbul acestuia.
 7. Munca la domiciliu și telemuncă.
 8. Munca în regim de temporar și în regim de proiect.
 9. Protecția muncii și sănătatea în muncă.
 10. Concediul de odihnă și concediul medical.
 11. Reclamații și plângeri ale angajaților.
 12. Conflictul de muncă și soluționarea acestuia.
 13. Munca minorilor și protecția acestora.
 14. Munca femeilor însărcinate și a mamelor.
 15. Discriminarea în muncă și combaterea acesteia.
 16. Reglementări privind sănătatea și siguranța în muncă.
 17. Responsabilitatea angajatorului în caz de accident de muncă.
 18. Reglementări privind protecția datelor cu caracter personal în muncă.
 19. Reglementări privind medierea conflictelor de muncă.
 20. Evoluția și actualizarea permanentă a legislației muncii.

Acesta este doar un exemplu de tematică și poate fi adaptat în funcție de necesitățile și obiectivele grupului țintă. Cursul poate fi oferit sub formă de prezentări, discuții interactive și activități practice, care să asigure o înțelegere solidă a temei abordate.

Curs Expert Legislația Muncii

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: