Executarea silita. Colectarea si stingerea creantelor fiscale

Tematică

 • Consideraţii generale privind executarea silită
 • Condiţii generale ale executării silite
 • Titlul executoriu – obiect al executării silite
 • Bunurile supuse executării
 • Participanţii la procedura de executere silită
 • Începerea procedurii de executare silită
 • Incidente în cursul executării silite
 • Reguli privind executarea silită
 • Modalităţi de executare silită
 • Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
 • Contestaţia la executarea silită
 • Codul Fiscal; Definiţii; Taxe şi impozite locale
 • Cadrul legislativ general actualizat al materiei impozitelor și taxelor locale
 • Normele metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, nr. 159/2016
 • Venituri propii urmărite indirect de către comp. de specialitate
 • Impozitul pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice
 • Impozitul pe terenuri datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice
 • Impozitul pe mijloacele de transport
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor de orice fel
 • Taxa pentru reclamă și publicitate
 • Principiile stabilirii impozitelor şi taxelor locale

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: