Evidenta persoanelor si starea civila

Tematică

 • Considerații generale privind starea civilă (Introducere; definire; istoricul stării civile în România; caracterele juridice ale stării civile; dovada stării civile; posesia de stat; conținutul stării civile)
 • Actele și registrele de stare civilă
 • Evoluția și exercitarea atribuțiilor de către ofițerii de stare civilă
 • Importanța individualizării persoanei fizice
 • Înregistrările de stare civilă
 • Înregistrările de stare civilă (definiția, felurile, organizarea și regulile înregistrărilor de stare civilă)
 • Înregistrarea nașterilor, căsătoriilor și deceselor în actele de stare civilă
 • Atribuirea, înscrierea și gestionarea C.N.P.
 • Schimbul de nume pe cale administrativă, ortografierea numelui
 • Transcrierea și înscrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile din străinătate
 • Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
 • Anularea, modificarea ori completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor de pe acestea
 • Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă
 • Eliberarea certificatelor de stare civilă
 • Organizarea activității pe linie de evidență a persoanelor (Înregistrarea datelor privind persoana fizică și actualizarea acestora)
 • Actul de identitate (definire, rol, dovadă a identități, proceduri; competențe; conținut; elementele de particularizare și de siguranță ale cărții de identitate)
 • Prezentarea noțiunilor cu privire la domiciliul și reședința persoanelor fizice
 • Dovada adresei de domiciliu (reglementare, importanța domiciliului, acte juridice, caracterele juridice ale domiciliului)
 • Descrierea și prezentarea comunicărilor care se fac pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor
 • Înregistrarea în R.N.E.P. a nașterilor; a modificărilor intervenite asupra datelor de stare civilă; a decesului; a dobândirii sau redobândirii, precum și a pierderii cetățeniei române; a dobândirii statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate; a măsurilor privind interzicerea de a se afla în anumite localități și obligarea de a nu părăsi localitatea; a interzicerii dreptului de a alege sau de a fi ales

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: