Etica integritatea si deontologia funcționarilor publici

Tematică

 • Cadrul general privind promovarea valorilor etice în administrația publică la nivel internațional.
 • Administrația publică – cadru legal (între normele legale și cele etice).
 • Etica și integritatea funcționarilor publici (principii, reglementări, avertizor de integritate, coduri de conduită, pantouflage, consilierul de etică, transparență decizională, analiza factorilor de risc și a părților interesate).
 • Importanța Codurilor etice în afirmarea și profesionalizarea relațiilor publice.
 • Activități și zone de risc ce pot afecta integritatea [conflicte de interese (folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane), cadouri/donații, achiziții publice, discriminare, favoritism, nepotism, corupție]. Regimul incompatibilităților.
 • Etica aplicată/dileme etice.
 • Management etic în organizație/educația anticorupție.
 • Proceduri operaționale – „Etica la locul de muncă”.
 • Standard ocupațional – Consilierul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru.
 • Plan măsuri de integritate în instituție
 • Fundamentele eticii profesionale. Etică – morală – deontologie.
 • Etica în administrația publică – Importanța eticii și transparenței pentru administrație. Etica statului. Interesul personal și interesul public. Tirania minorității și tirania majorității.

 • Proiecte ale statului ideal. Drepturi și responsabilități.
 • Libertatea de expresie. Obligații etice.
 • Standard legal (conformitate) vs. standard social (etică) vs. standard personal (libera alegere).
 • Norme europene comune de etică și deontologie în secolul XXI.
 • Definirea deontologiei. Deontologia contemporană. Caracteristici și teorii. Limitarea constrângerilor deontologice.
 • Îndatoriri și coduri morale. Caracteristici ale moralei – prescriptivă, universală, dominantă. Nevoia de gândire critică.
 • Coduri deontologice. Exemple. Semnificația codurilor deontologice, funcții, scopuri, principii.
 • Obligații moral-juridice: probitate, loialitate, responsabilitate etc.
 • Deontologia politică.
 • Cultura organizațională. Comunicarea intrainstituțională. Integrarea noilor angajați – adaptarea la cultura organizațională
 • Codurile de etică și deontologie. Statutul profesiei
 • Autoritatea statului. Funcțioa publică. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici
 • Regimul incompatibilităților
 • Conflictul de interese
 • Consilierul de etică
 • Formele și principiile răspunderii administrative a funcționarilor publici
 • Transparența în administrația publică
 • Comportamente de natură ce aduc atingere deontologiei profesionale: Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici. Strategia națională anticorupție. Infracțiuni de corupție și de serviciu
 • Agenția Națională de Integritate – prezentare generală. Declarația de avere și declarația de interese

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: