Curs efactura

Sistemul este obligatoriu de la 1 iulie 2022, pentru companiile care comercializează produse cu risc fiscal ridicat. Exemplu: legume, fructe, apa, alcool, haine, nisip, pietriș, si clădiri noi – in sistem Business to Business (B2B). Nu si pentru vânzare către persoane fizice.

Începând cu data de 1 iulie 2022operatorii economici stabiliți în România, au obligația, în relația cu instituțiile publice (B2G), să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

 Factura electronică: factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată.

Operator economic: orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii.

Emitent al facturii electronice: operatorul economic care emite factura electronică către destinatar şi o transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Destinatar al facturii electronice: operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă şi orice altă entitate care primește factura electronică însoțită de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

 B2G: relația dintre un operator economic şi autorități contractante, respectiv entităţi contractante. Tranzacția dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor şi autorități contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice.

B2B: relaţia comercială dintre doi operatori economici. Tranzacția având ca obiect execuția de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii dintre doi operatori economici.

Emitentul unei facturi electronice în relaţia B2G: operatorul economic aflat într-o relaţie cu autorități contractante, respectiv entităţi contractante, care emite, în baza unui angajament legal, factura electronică şi o transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Destinatarul unei facturi electronice emise în relația B2G: autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens potrivit legii care primește factura electronică însoțită de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Autoritățile vor extinde obligativitatea tuturor contribuabililor pana in 2023, pentru toate facturile emise in relația B2B.

Subiecte abordate în cadrul cursului

  • Ce este și cine va fi afectat de sistemul e-Factura?
  • Ce obligații au emitenții facturilor electronice?
  • Ce obligații au receptorii facturilor electronice?
  • Cum trebuie să îmi modific procedurile interne pentru a putea emite facturi electronice?
  • Cum trebuie să îmi modific procedurile interne pentru a primi facturi electronice?
  • La ce alte modificări trebuie să mă aștept?
  • Ce sancțiuni există?

 Se vor discuta si probleme practice precum: structura facturii electronice, validare si erori factura, obiecții si corecții factura, stornare, refuz factura, facturi către parteneri externi, declarații fiscale.

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: