curs comunicare in situatii de criza

Tematică

Comunicarea de criză și rolul managerului: gestionarea crizelor; evoluția procesului de comunicare pe timpul crizei.

Motivație și unitatea echipei în perioade de criză:

 • acceptarea noii realități; pregătirea pentru ce urmează;
 • primii pași dintr-un plan de criză; echipa care lucrează de acasă;
 • interesul propriu vs. implicarea socială; gândirea în perspectivă.

Motivarea salariaților și dezvoltarea de noi proiecte:

 • raportarea la oamenii cu care vei lucra; stabilirea țintelor de atins;
 • resurse utile; punți de legătură între manager și salariați.

Comunicare internă; armonie în echipă:

 • planul de comunicare internă; analiza problemelor organizației, în vederea definirii unui plan de comunicare;
 • definirea audiențelor; definirea mesajelor din planul de comunicare; definirea mijloacelor de comunicare;
 • monitorizarea planului și integritatea feedback-ului de la membrii organizației; instrumente utile pentru comunicare.

Aspecte practice privind fluxurile de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control.

Analiza practică a principiului ”de la comunicare la rezultat”.

Comunicare organizațională și campanii integrate: social media & online strategy; conferințe de presă și speech; menținerea relațiilor; analiza concurenței; organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială.

Construirea și motivarea echipei; comunicarea și identitatea organizației: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării și utilizarea lor eficientă.

Construirea unei baze de date cu jurnaliști; stabilirea unui media-plan; stabilirea unor parteneriate media și monitorizarea efectelor.

Comunicarea interpersonală: bariere, strategii; persuasiune și argumentare în comunicarea interpersonală.

Tipuri de comunicare și analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonație); comunicarea nonverbală, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor.

Rolul specialistului în PR; profilul și reguli de bune practici.

Modalități practice de comunicare în instituții/organizații:

 • rețele de comunicare: feedback, comunicarea față în față, comunicarea prin ședințe; modele, rapoarte;
 • documente manageriale: agenda (document de ședință), procesul verbal (minută), scrisoarea (comunicare internă sau externă);
 • memorandum; nota internă; raportul managerial;
 • relația cu mass-media; monitorizarea presei.

Practica campaniilor de imagine: campanii de imagine pentru instituții publice; campanii de imagine pentru lideri de opinie; campanii de imagine pentru ONG; campanii de relații publice pentru evenimente.

Tactici și tehnici care fac eficiente strategiile de relații publice: tipuri de instrumente ale relațiilor publice; evaluarea eficienței tehnicilor.

Managementul situațiior de risc în sistemul comunicării și al relațiilor publice: aplicații practice privind detensionarea unei situații de criză, consecințele comunicării deficitare sau ale absenței comunicării.

Gestionarea situațiilor de criză și etape în evoluția conflictelor: formularea problemei; identificarea părților implicate (direct sau indirect); cunoașterea nevoilor reale/de bază/din spatele celor declarate, afișate; întocmirea ”hărții conflictului”; găsirea punctelor de întâlnire a nevoilor, cooperarea, brainstorming-ul, analiza SWOT.

Efectele conflictelor în organizații asupra grupurilor competitive, relațiilor dintre grupuri aflate în conflict.

Locuri de muncă dificile și prezența conflictului: surse de conflict, nivele de existență ale conflictului, tipuri de conflict.

Managementul timpului și al stresului: oameni diferiți, conflicte diferite: influența factorului naiv, influența educației, influența mediului, modalități diferite de a reacționa în stări conflictuale.

Coaching-ul pentru dezvoltarea performanței: Ce schimbări se pot obține prin coaching? Coaching individual și coaching de echipă; jocuri de rol.

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: