Tematică

curs Contencios administrativ

 • Cadrul legislativ: Legea contenciosului administrativ; Acte normative de modificare a Legii nr. 554/ 2004
 • Decizii ale Curții Constituționale de admitere a unor excepții de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea nr. 554/ 2004
 • Controlul activității administrației publice: noțiunea și specificul, scopul și obiectivele controlului activității administrației publice
 • Controlul administrativ: controlul intern, controlul extern
 • Recursurile administrative: recursul administrativ, recursul neierarhic, recursul ierarhic
 • Controlul judecătoresc al activității administrației publice în contenciosul administrativ
 • Condițiile acțiunii în contenciosul administrativ
 • Analiza excepțiilor de la controlul judecătoresc în contencios administrativ
 • Admisibilitatea exceptării unor acte administrative de la controlul judecătoresc în contencios administrativ
 • Analiza excepțiilor de la contenciosul administrative, reglementate de Legea nr. 554/ 2004
 • Procedura în contencios administrativ

curs Contencios administrativ

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: