Tematică

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control. Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor
 • Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională – schema comunicării şi elementele componente
 • Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei
 • Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor
 • Obstacole în comunicarea interpersonală
 • Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală
 • Asimilarea elementelor de identificare a publicului țintă
 • Publicul și categoriile de public specifice instituției publice
 • Ascultarea activă asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii
 • Rolul comunicării interne în organizație
 • Conceptul de imaginea instituțională. Definirea identității și imaginii instituției publice
 • Mecanisme de formare a imaginii. Instrumente de analiză a imaginii. Menținerea și influențarea unei imagini pozitive
 • Gestionarea imaginii publice cu ajutorul mass-media și social-media
 • Managementul documentelor în administrația publică
 • Norme, metode și practici de elaborare a documentelor în administrația publică
 • Proceduri de lucru specifice şi circuitul documentelor în instituțiile publice
 • Clasificarea, arhivarea și securitatea documentelor
 • Exerciții și studii de caz

curs comunicarea in sectorul public

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: