Tematică

 • Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Legea nr. 109/ 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
 • Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control
 • Tehnici de comunicare, protocol, secretariat  instituțional, organizarea evenimentelor
 • Comunicarea, instrument de dezvoltare personală și organizațională – schema comunicării și elementele componente
 • Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune și argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea  și motivarea echipei
 • Tipuri de comunicare și analiza lor:  comunicarea scrisă/ comunicarea verbală (ton, timbru, intonație); comunicarea non-verbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor
 • Comunicarea organizațională și campanii integrate: Conferințe de presă și discursuri; menținerea relațiilor; analiza concurenței; organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială
 • Comunicarea și identitatea organizației: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării și utilizarea lor eficientă
 • Modalități de ascultare activă
 • Obstacole în comunicarea interpersonală
 • Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală
 • Asimilarea elementelor de identificare a publicului țintă
 • Publicul și categoriile de  public specifice instituțiilor publice
 • Ascultarea activă, asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii
 • Comunicarea și lucru în echipă
 • Rolul comunicării interne în organizație
 • Echipa și rolul ei în sectorul public în vederea comunicării și a relațiilor publice
 • Evoluția echipelor în comunicare și relaționarea instituțională
 • Conceptul de imagine instituțională. Definirea identității și imaginii instituției publice
 • Mecanisme de formare a imaginii. Instrumente de analiză a imaginii. Menținerea și influențarea unei imagini pozitive
 • Gestionarea imaginii publice cu ajutorul mass-media și social-media
 • Importanța și colectarea feedback-ului din partea stakeholderilor instituției publice
 • Studii de caz

curs comunicare organizationala

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: