Project Description

Tematică

 • Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare
 • Principiile generale aplicabile administrației publice
 • Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
 • Principii aplicabile
 • Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
 • Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici
 • Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării și a raportării cu privire la normele de conduită
 • Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice
 • Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
 • Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Răspunderea administrativă
 • Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici

Aveți întrebări referitoare la tematică, lectori, costuri, discount-uri?

Completați formularul de contact:

Contact

Sau ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro