Tematică

Codul Administrativ pentru functionari publici

 • Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare
 • Principiile generale aplicabile administrației publice
 • Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
 • Principii aplicabile
 • Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
 • Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici
 • Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării și a raportării cu privire la normele de conduită
 • Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice
 • Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
 • Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Răspunderea administrativă
 • Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici

Codul Administrativ pentru functionari publici

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: