Tematică

 • Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare pentru codul administrativ pentru administratia locala
 • Principii specifice aplicabile administrației publice locale
 • Descentralizarea
 • Regimul general al autonomiei locale – resurse financiare, buget, forme de asociere
 • Autoritățile administrației publice locale. Competențele autorităților administrației publice locale
 • Actele autorităților administrației publice locale
 • Mandatul de ales local
 • Drepturile și obligațiile aleșilor locali
 • Incompatibilități și conflicte de interese. Răspunderea aleșilor locali
 • Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
 • Serviciile publice

codul administrativ pentru administratia locala

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: