Tematică

 • Planificarea activității de audit intern in sectorul public: metodologia de elaborare a planului multianual de audit intern și a planului anual de audit intern
 • Exemplu de plan multianual de audit intern și de plan anual de audit intern
 • Pregătirea misiunii de audit intern
 • Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern in sectorul public. Exemple pe tipuri de obiective. Evitarea erorilor posibile în formularea obiectivelor unei misiuni
 • Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparație între auditul de regularitate și auditul performanței în instituțiile publice
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Evaluarea riscului, managementul riscurilor
 • Evaluarea preliminară a controlului intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Valorificarea recomandărilor de audit intern
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlului intern și guvernanța corporativă
 • Exercitarea funcției de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior. Dificultăți, modele, direcții de acțiune, studii de caz

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact:

Contact