Tematică

 • Planificarea activității de audit intern in sectorul public: metodologia de elaborare a planului multianual de audit intern și a planului anual de audit intern
 • Exemplu de plan multianual de audit intern și de plan anual de audit intern
 • Pregătirea misiunii de audit intern
 • Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern in sectorul public. Exemple pe tipuri de obiective. Evitarea erorilor posibile în formularea obiectivelor unei misiuni
 • Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparație între auditul de regularitate și auditul performanței în instituțiile publice
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Evaluarea riscului, managementul riscurilor
 • Evaluarea preliminară a controlului intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Valorificarea recomandărilor de audit intern
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlului intern și guvernanța corporativă
 • Exercitarea funcției de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior. Dificultăți, modele, direcții de acțiune, studii de caz

CALENDAR

Audit Public Intern
  21 – 23 aprilie 2023
  Sinaia, Hotel Caraiman
și ONLINE

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: