Tematică – achizitii publice si SICAP modificari 2022

Modificări legislative:

 • OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • OUG nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Utilizarea platformei SICAP

 • Înregistrare cont acces DEMO-SICAP
 • Modificare date secțiune “Contul meu” – administrare useri pe cont
 • Completare machetă studiu piață
 • Completare macheta anunț publicitar noua variantă
 • Vizualizare anunț studiu de piață; vizualizare anunț publicitar
 • Gestionare/publicare catalog de produse / lucrări / servicii
 • Organizare cumpărări directe multiple online din catalogul de produse / lucrări / servicii, din SICAP
 • Publicare notificări de atribuire la cumpărarea directă
 • Configurare Document Unic de Achiziție European (DUAE) la definirea documentației de atribuire
 • Vizualizare DUAE completat de ofertant direct în procedură
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – completare la nivelul procedurii
 • Completare fișa de date și atașare documente (caiet de sarcini, formulare, strategie de contractare, DUAE etc.)
 • Acceptarea sau refuzul comenzii inițiate din catalogul de produse/servicii/lucrări de către autoritățile contractante prin achiziția directă
 • Căutare proceduri simplificate, licitații deschise etc. online (după mai multe criterii, online cu loturi şi fără loturi)
 • Înscriere proceduri simplificate, licitații deschise etc. online (criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ)
 • Organizare procedură simplificată online cu sau fără loturi, licitație deschisă online cu sau fără loturi
 • Organizare procedură simplificată, licitație deschisă online cu sau fără faza finală de licitație electronică
 • Atribuirea procedurilor online și contractul electronic
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru cu un singur operator economic
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru mai mulți operatori economici cu reluarea competiției în SICAP
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – completare la nivelul procedurii
 • Depunere ofertă de preţ şi depunere documente (garanție de participare, propunere tehnică, oferta financiară) la procedurile simplificate, licitațiile deschise online cu sau fără faza finală de licitație electronică
 • Participare la faza finală de licitație electronică
 • Reluarea competiţiei în SICAP pentru acordul cadru cu mai mulţi operatori economici

Dezbateri referitoare la problematica achizițiilor (situații particulare întâmpinate, spețe, etc).

Achizitii publice si SICAP modificari 2022

CALENDAR

Achiziții Publice
  23 – 26 martie 2023
  Sinaia, Hotel Rina Sinaia

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: