Project Description

Tematică

 • Cadrul legislativ privind achizițiile publice
 • Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
 • Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.
 • Praguri valorice și proceduri de atribuire
 • Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE
 • Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire
 • Platforma SEAP
 • Dosarul de achiziție
 • Modificările aduse legislației în domeniul achizițiilor
 • Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și Puncte de vedere emise de ANAP
 • Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
 • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
 • Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese
 • Proceduri de achiziții publice: procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv etc.
 • Sistemul electronic de achiziții publice – SEAP
 • Atribuirea contractelor de achiziții publice
 • Oferte alternative, subcontractanți
 • Criterii de calificare și selecție
 • Criterii de atribuire
 • Soluționarea contestațiilor

Aveți întrebări referitoare la tematică, lectori, costuri, discount-uri?

Completați formularul de contact:

Contact

Sau ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro