Program perfectionare profesionala

Punerea în practică a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă precum și măsurile de combatere a pandemiei COVID-19

Subiecte abordate:

Elaborarea politicii de securitate şi sănătate în muncă; proiectarea, construirea și implementarea unui sistem de management eficient

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă

Dispoziţii, reglementări și norme speciale ale contractelor colective de muncă aplicabile; conexare cu legislația UE

Obținerea autorizației de securitate la incendiu începând cu 1 octombrie 2017

Activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia:

  • evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea riscurilor la sursă
  • adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie
  • luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce este mai puţin periculos
  • planificarea prevenirii; adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală
  • aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; obligativitatea constituirii:

  • garantarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor
  • controlui securităţii şi sănătăţii în muncă

Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

Factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă: analiza factorilor de risc şi a nivelului de risc/securitate; criterii de identificare a factorilor de risc; noţiuni de evaluare a nivelului de risc/securitate

Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Planurile de evacuare a persoanelor și materialelor în funcție de tipul și destinația construcției

Controlul efectuat de Inspecția Muncii: obligații și raportări specifice

Finanţarea cheltuielilor de SSM suportate de angajator: prevederile Legii 319/2006, actualizată, cu privire la finanţarea cheltuielilor de protecţie a muncii

Documentele obligatorii ce trebuie prezentate în faţa inspectorilor; ITM-ul şi dosarul SSM: acte obligatorii la orice control

Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM): decizia de înfiinţare; raportul anual al conducătorului unităţii în CSSM cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă; raportul medicului care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor

Planul anual de măsuri în domeniul SSM şi fondul de cheltuieli necesar; programul de activitate al serviciului de SSM

Răspunderea juridică în domeniul SSM

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 13.10.2021!

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

20 - 23 oct. 2021

Taxa de participare

2890RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Palace

Locație

Sinaia, Hotel Palace

Lector

Go to Top