Program perfectionare profesionala

Reglementări fiscale legislative în România

Subiecte abordate:

Inspecții fiscale – trenduri și provocări fiscale pentru 2021. Analiza de risc fiscal

Modificări privind inspecția fiscală / verificarea situației fiscale personale și soluționarea contestațiilor – cele mai importante măsuri

 • transfer competență privind soluționarea contestațiilor
 • introducerea de noi prevederi legate de rezultatele controlului antifraudă
 • introducerea posibilității de reexaminare a deciziei emise în soluționarea contestației de către organul de soluționare competent, la cererea contribuabilului/ plătitorului
 • rezultatele analizei de risc efectuate de organul fiscal nu vor mai fi publicate pe site-ul propriu
 • se introduc dispoziții privind stingerea prin compensare în cazul grupului fiscal constituit în domeniul impozitului pe profit, asemenea celor aplicabile în cazul grupului fiscal constituit pentru TVA
 • completări referitoare la procedura de eliminare a dublei impuneri între persoane romane afiliate membre ale aceluiași grup fiscal aplicabile în cazul în care se ajustează /estimează veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în cadrul unei inspecții fiscale
 • se modifică prevederile cu privire la înlocuirea bunurilor sechestrate

Fiscalitate 2021 – principalele modificări ale legislației fiscale pentru perioada actuală. Noi reglementări prevăzute de Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală

Cele mai importante modificări ale anului 2021 în materie de TVA în comerțul electronic – noile reguli aplicabile de la 1 iulie

 • introducere prevederi cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru creanțele neîncasate de la persoane fizice
 • introducere prevederi referitoare la cursul valutar ce va fi utilizat pentru determinarea echivalentului în lei a plafonului de 140.000 EUR pentru livrarea de locuințe pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%
 • introducere posibilitate de a desemna un reprezentant fiscal de persoanele nerezidente care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA în România și care efectuează operațiuni de import urmate de livrări intracomunitare
 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care importă în România anumite bunuri supuse măsurilor naționale de taxare inversă nu fac plata efectivă a TVA în vamă
 • introducere clarificări suplimentare aplicabile pentru persoanele impozabile care comercializează energia electrică și livrări de gaze

Impozitul pe profit – ce este nou în 2021 cu privire la deductibilități și facilități fiscale

 • modificări cu privire la deductibilitatea cheltuielilor la calculul rezultatului fiscal
 • introducerea de prevederi speciale în legătură cu tratamentul fiscal pentru contractele de leasing pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS
 • reglementarea preluării pierderilor fiscale în cadrul unor operațiuni de reorganizare implicând microintreprinderi

Introducerea consolidării fiscale în scop de impozit pe profit

Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral/ majoritar de stat, regiilor autonome începând cu 1 ianuarie 2021. Dezbateri privind legislația în domeniu

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/ majoritar de stat, regii autonome. Exemplu calcul

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2021

Litigii fiscale. Practica instanțelor, puncte de vedere comune și divergențe față de concluziile inspecțiilor fiscale

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 30.09.2021!

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

07 - 10 oct. 2021

Taxa de participare

3615RON

Certificari

Certificat OKSC
Brașov, Hotel Aro Palace

Locație

Brașov, Hotel Aro Palace

Lectori

Go to Top