Politica Salarială 2023 pentru Instituții Publice și Operatorii Economici cu Capital Integral sau Majoritar de Stat

POLITICA SALARIALA

Politica Salarială 2023 pentru Instituții Publice și Operatorii Economici cu Capital Integral sau Majoritar de Stat

politica salariala 2023

Subiecte abordate:

 1. Aspecte practice privind salarizarea în sistemul bugetar și nu numai.
 2. Salariu și alte drepturi salariale. Creanțe sau debite. Aspecte practice.
 3. Aspecte teoretice și practice ale contractului de mandat versus contractul individual de muncă.
 4. Probleme în practică privind salarizarea:
 • particularități privind salarizarea personalului din companiile naționale, regii autonome, societăți comerciale unde statul este acționar majoritar, sindicatele și reprezentanții salariaților. Conflictele de muncă: grevă, inspecția muncii, răspunderea juridică, concilierea situațiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare și soluționarea acestora;
 • impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale, reglementarea muncii de acasă, modificări în materia salarizării bugetare.
 1. Interpretări și soluții la noile modificări legislative.
 2. NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND ELABORAREA BVC DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE SUNT ACȚIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEȚIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAȚIE MAJORITARĂ PENTRU ANUL 2023

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC ȘI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI AFERENTE ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI

 • Legea bugetului de stat pentru anul 2023 (nr. 359, 22 decembrie 2022)
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
 • OMFP 3818/2020 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
 • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
 • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
 • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019
 • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
 • Alte acte normative incidente

Fundamentarea și întocmirea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli – etape până la aprobarea bugetului anual.

Derularea bugetului și urmărirea execuției bugetare lunar/trimestrial/ anual – indicatori, situații specifice.

Studii de caz și soluții practice specifice companiilor participante. politica salariala 2023

Seminarul se adresează

 • Operatorilor economici cu capital integral majoritar de stat
 • Echipelor de management din organizație care au responsabilități financiare, contabile
 • Specialiștilor din departamentul politici salariale și salarizare

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

Taxă de participare:

Clasă: 3985 Lei
(instruire 1250 lei; servicii conexe 2735 lei cazare cam/ dbl., val./cont/cam. 600 lei)

Online: 1100 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 15.03.2023!

Reduceri

5% pentru grupuri de minim 2 participanți
15% pentru grupuri de 3 – 10 participanți

Data

23 - 26 mart. 2023

Taxa de participare

1250RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Caraiman

Locație

Sinaia, Hotel Caraiman
Bulevardul Carol I 4, Sinaia 106100

Organizator

OK SERVICE CORPORATION
Website
https://okservice.ro

Lectori

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top