Program perfectionare profesionala

Politica salarială 2021 pentru instituții publice și operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat

Subiecte abordate:

1. Aspecte practice privind salarizarea în sistemul bugetar și nu numai
2. Salariu și alte drepturi salariale. Creanțe sau debite. Aspecte practice
3. Aspecte teoretice și practice ale contractului de mandat versus contractul individual de muncă
4. Probleme în practică privind salarizarea:
Particularități privind salarizarea personalului din companiile naționale, regii autonome, societăți comerciale unde statul este acționar majoritar, sindicatele și reprezentanții salariaților. Conflictele de muncă: grevă, inspecția muncii, răspunderea juridică, concilierea situațiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare și soluționarea acestora
• impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale, reglentarea muncii de acasă, modificări în materia salarizării bugetare
5. Interpretări și soluții la noile modificări legislative:
• noi termene pentru încheierea și transmiterea unui CIM, CM cu fracțiune de normă
• impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale, restricții la acordarea liberelor
• aspecte specifice privind Regulamentul intern al instituțiilor bugetare
• noi dispoziții ale CM, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță, șomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe indidualizate de muncă
6. SEDIUL MATERIEI: Legea nr. 206/2020 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; OUG 1/2020 – privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la detașări, salarizarea personalului plătit din fonduri publice, etc.; OUG 89/2019
7. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 – Art. 3 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare – termeni și semnificații
8. Modul de constituire a cheltuielilor de natură salarială – nivel total, din care: cheltuieli cu salariile; bonusuri
9. Art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 5/2021, referitoare la politica salarială pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare
10. Modul de determinare a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat și a productivității muncii recalculată conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
11. Respectarea în execuție a nivelului total al cheltuielilor de natură salarială – contravenții și amenzi
12. Majorarea nivelului total al cheltuielilor de natură salarială în anul 2021 – rectificare conform prevederilor legale
Studii de caz specifice companiilor participante, soluții practice la cele mai frecvente probleme privind salarizarea și nu numai

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 27.05.2021!

Data

03 - 06 iun. 2021

Taxa de participare

2930RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Carpathia

Locație

Sinaia, Hotel Carpathia

Lectori

Go to Top