Performanță în sectorul public

- interferența compartimentelor de buget-financiar și contabilitate, control financiar preventiv, achiziții publice, în fluidizarea activității entităților publice -

Program perfectionare profesionala

Performanță în sectorul public

Recomandăm ca la acest curs să participe lucrătorii din compartimentele de specialitate achiziții publice, buget, financiar, contabilitate, CFP, audit public intern, juridic, după caz, conform organigramei entității dumneavoastră, deoarece aspectele ce vor fi abordate interesează întreaga structură organizatorică.

Subiecte abordate:

MODUL 1: ACHIZIȚII PUBLICE/ SECTORIALE – IMPLEMENTAREA NOULUI PACHET LEGISLATIV – ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ACTELOR NORMATIVE

 • Principii
 • Obiect
 • Sistemul achizițiilor publice/ sectoriale
 • Estimarea valorii contactelor de achiziții publice/ sectoriale
 • Excepții
 • Conflictul de interese
 • Modalități de atribuire – proceduri și tehnici speciale de atribuire
 • Publicitate
 • Participarea ofertanților
 • Compartimentul intern specializat – atribuții
 • Strategia anuală de achiziții
 • Documentația de atribuire și strategia de contractare și declarația cu persoanele cu funcții de decizie implicate în procedura de atribuire
 • DUAE
 • Comisia de evaluare și experții externi cooptați
 • Verificarea și evaluarea ofertelor
 • Căi de atac – contestația la CNSC sau în instanță
 • Cauțiunea
 • Nulitatea contractului
 • Dosarul achiziției publice/ sectoriale
 • Derularea contractelor de achiziții publice/ sectoriale

MODUL 2: ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

 • Organizarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP)
 • Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
 • Liste de verificare
 • Viza de control financiar preventiv propriu
 • Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză
 • Raportări privind controlul financiar preventiv propriu
 • Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu
 • Codul specific de norme profesionale privind controlul financiar preventiv propriu
 • Elemente practice privind exercitarea CFPP
 • Dezbateri și studii de caz personalizate

MODUL 3: MANAGEMENTUL CONTABILITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

 • Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020. Dezbateri privind legislația în domeniu
 • Sistemul național de raportare (FOREXEBUG) – necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile publice în urma implementării acestuia
 • Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare – particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor. Spețe și cazuri practice
 • Verificări și validări de formulare efectuate în sistem
 • Generarea pachetului de situații financiare
 • Modificări și completări la OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul insituțiilor publice (Omef 3.471/2008)
 • Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță, etc.)
 • Discuții privind aplicarea OMFP 221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la instituțiile publice – ALOP (OMFP 547/2009 pentru modificarea și completarea OMFP 1.792/2002). Acțiuni multianuale
 • Proceduri contabile. Modele de elaborare
 • Aplicații practice și studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice

Aplicațiile practice și studiile de caz vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice și se bazează pe studii de caz, discuții libere și soluții practice la problemele ridicate de participanți.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul de ÎNSCRIERE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

Înscriere

Data limită de înscriere pentru acest program este 22.02.2021!

Reduceri:
Dacă achitaţi seminarul până la 10 februarie 2021, beneficiaţi de 10% discount. Pentru grupuri de minim 3 persoane se acordă discount 5%.

Taxa de participare include:

Taxa de instruire: 1250 Lei
Taxa servicii conexe: 2160 Lei

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

03 - 06 mart. 2021

Taxa de participare

3410RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Alpin

Locație

Poiana Brașov, Hotel Alpin

Lectori

Go to Top