Program perfectionare profesionala

Noutăți legislative privind rectificarea bugetară 2021 și politica salarială pentru operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat și instituțiile publice

Subiecte abordate:

1. NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND RECTIFICAREA BVC

2. LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND BVC

 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
 • OMFP 3818/2020 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
 • Memorandum cu tema: Elaborarea de către ministere sau alte autorități publice centrale a unui Memorandum până la data de 4 februarie 2021, referitor la măsurile de reducere a pierderilor și/ sau plăților restante înregistrate la data de 31.12.2020 de către operatorii economici definiți prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
  • OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
 • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017 şi OMFP 1951/2018
 • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
 • Alte acte normative incidente

POLITICA SALARIALĂ 2021 PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI OPERATORII ECONOMICI CU CAPITAL INTEGRAL SAU MAJORITAR DE STAT

1. Aspecte practice privind salarizarea în sistemul bugetar și nu numai

2. Salariu și alte drepturi salariale. Creanțe sau debite. Aspecte practice

3. Aspecte teoretice și practice ale contractului de mandat versus contractul individual de muncă

4. Probleme în practică privind salarizarea:

 • particularități privind salarizarea personalului din companiile naționale, regii autonome, societăți comerciale unde statul este acționar majoritar, sindicatele și reprezentanții salariaților. Conflictele de muncă: grevă, inspecția muncii, răspunderea juridică, concilierea situațiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare și soluționarea acestora
 • impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale, reglentarea muncii de acasă, modificări în materia salarizării bugetare

5. Interpretări și soluții la noile modificări legislative:

 • noi termene pentru încheierea și transmiterea unui CIM, CM cu fracțiune de normă
 • impactul modificărilor legislative în planul achitării drepturilor salariale, restricții la acordarea liberelor
 • aspecte specifice privind Regulamentul intern al instituțiilor bugetare
 • noi dispoziții ale CM, ale Legii privind concediul paternal, vouchere de vacanță, șomaj tehnic, reducere program, concediu fără salariu, reglementări speciale, programe indidualizate de muncă

6. SEDIUL MATERIEI: Legea nr. 206/2020 pentru modificarea și completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; OUG 1/2020 – privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la detașări, salarizarea personalului plătit din fonduri publice, etc.; OUG 89/2019

7. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 – Art. 3 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare – termeni și semnificații

8. Modul de constituire a cheltuielilor de natură salarială – nivel total, din care: cheltuieli cu salariile; bonusuri

9. Art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 5/2021, referitoare la politica salarială pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare

10. Modul de determinare a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat și a productivității muncii recalculată conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

11. Respectarea în execuție a nivelului total al cheltuielilor de natură salarială – contravenții și amenzi

12. Majorarea nivelului total al cheltuielilor de natură salarială în anul 2021 – rectificare conform prevederilor legale

Studii de caz specifice companiilor/ instituțiilor participante, soluții practice la cele mai frecvente probleme privind BVC, salarizarea și nu numai.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 12.08.2021!

Data

19 - 22 aug. 2021

Taxa de participare

3470RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade

Lectori

Go to Top