Program perfectionare profesionala

Manager de proiect

Cursul “MANAGER DE PROIECT” este 100% practic, iar aplicațiile practice vizează diferite domenii de intervenție – resurse umane, infrastructură, construcții, agricultură, mediu, afaceri, administrație publică.

Un accent deosebit se va pune pe echipa de proiect: recrutarea și selecția membrilor echipei de proiect, etapele formării unei echipe de proiect, metode și tehnici de conducere, motivare și evaluare, rolurile membrilor echipei de proiect. Aplicațiile practice prin care vor trece participanții vor viza: comunicarea în cadrul echipei de proiect, motivarea personalului, alocarea sarcinilor și responsabilităților și evaluarea performanței.

Programul este structurat astfel:
Sesiunea I (ONLINE): 8 – 11 iunie 2021, Interval orar: 10:30 – 14:30
Sesiunea II (CLASĂ + ONLINE): 5 – 10 iulie 2021, Hotel Poseidon Resort Jupiter

Subiecte abordate:

Sesiunea I: 8 – 11 iunie 2021 (12 ore)

Modul 1: Introducere în management de proiect
• Definirea managementului de proiect
• Caracteristicile managementului de proiect

Modul 2: Definirea ideii de proiect
• Analiza SWOT
• Analiza cauză/ efect
• Analiza cost/ beneficiu
• Analiza stakeholderilor
• Definirea scopului și obiectivelor
• Definirea criteriilor de succes

Modul 3: Planul proiectului
• Work Breakdown Structure
• Estimarea activităților
• Estimarea resurselor
• Planul activităților
• Graficul Gantt
• Milestone, Jaloanele proiectului
• Estimarea bugetului
• Metodologia proiectului
• Achiziții în proiecte
• Matricea responsabilităților proiectului
• Drumul critic al proiectului
• Fluxul numerar al proiectului
• Planul de risc al proiectului
• Planul de comunicare și control
• Organizarea echipei de proiect

Sesiunea II: 5 – 10 iulie 2021 (12 ore)

Modul 4: Implementarea proiectului
• Monitorizarea activităților proiectului
• Scorecard în project management
• Dashboard în project management
• Gestionarea timesheet-ului în management de proiect
• Luarea deciziilor si rezolvarea de probleme in management de proiect
• Derularea unui Kick off meeting efficient
• Realizarea to do list

Modul 5: Închiderea proiectului
• Realizarea raportarelor proiectului
• Procesul verbal de predare primire

Modul 6: Rolul managerului de proiectului
• Competențe comportamentale ale Managerului de proiect
• Competențe contextuale ale Managerului de proiect
• Competențe tehnice ale Managerului de proiect

La finalul cursului participanții vor:
• Putea gestiona eficient procesele specifice unui proiect
• Identifica corect nevoia de dezvoltare în organizație și soluția optimă (ideea de proiect) pentru nevoia respectivă
• Putea structura un proiect în scop, obiective, activități, subactivități
• Putea identifica resursele necesare implementării proiectului
• Putea aloca eficient resursele în funcție de activități
• Putea gestiona echipa de proiect (resursele umane ale proiectului)
• Putea aloca și delega sarcini membrilor echipei de proiect în funcție de postul ocupat și activitățile planificate
• Avea capacitatea de a monitoriza și evalua, în funcție de criterii multiple, proiectul în faza de implementare
• Putea gestiona riscurile în cadrul proiectului
• Putea asigura un management al calității la nivelul proiectului
• Cunoaște și aplica instrumente (inclusiv softuri) și metode specifice managementului de proiect
• Avea abilități imbunatățite de comunicare cu stakeholderii proiectului

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Instruire clasă/ online: 1350 Lei/ participant/ curs
Cazare și servicii ALL INCLUSIVE H. Poseidon Resort (Sesiunea II) pentru 1 participant: 3927 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 03.06.2021!

Data

08 iun. 2021 - 10 iul. 2021

Taxa de participare

1350RON

Certificari

Certificat OKSC

Lector

Go to Top