Managementul proiectelor în contextul perioadei de programare 2021 – 2027 – accesare și implementare

Cursul se va desfășura cu prezență fizică în sală – cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare – cât și online.

Subiecte abordate:

 • Prezentarea generală a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Principii de alocare a Fondurilor Structurale
 • Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale, transfrontaliere și interregionale), precum și a programelor de finanțare prin intermediul Granturilor EEA și Norway Grants
 • Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare, prioritățile de investiții, condiționalitățile ex-ante
 • Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a responsabilităților asociate în scrierea și implementarea proiectelor
 • Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor
 • Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare, ghidului solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și europeană
 • Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție, pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare
 • Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare etc.
 • Elaborarea proiectului de finanțare (cererea de finanțare și anexele prevăzute în ghidul solicitantului)
 • Externalizarea serviciilor de consultanță: avantaje, dezavantaje, selecția și contractarea consultanților, repere majore ale contractului de consultanță
 • Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metodologiei de selecție
 • Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 – aspecte practice. Completarea și depunerea cererilor de finanțare on-line. Diseminarea unor cazuri operaționale în utilizarea sistemului
 • Contractarea proiectelor: analiza unor definiții și clauze comune ale contractelor de finanțare
 • Implementarea proiectelor: identificarea și realizarea proceselor specifice pentru achiziții, plăți, monitorizare, managementul riscului, comunicare etc.
 • Mecanisme financiare pentru implementarea proiectelor. Gestiunea fluxului de numerar, mecanismul cererilor de rambursare și al cererilor de plată
 • Monitorizarea implementării proiectului, proceduri de modificare a prevederilor contractuale
 • Promovarea și publicitatea în cadrul proiectelor. Principii, reguli și instrumente specifice pentru programele operaționale
 • Furnizarea informațiilor și gestiunea responsabilităților în procedurile de audit specifice proiectelor europene
 • Închiderea proiectului, încheierea contractelor și transferul de responsabilitate pentru exploatarea proiectului
 • Analiza de sustenabilitate și de impact a proiectului
 • Atragerea și implementarea proiectelor pentru e-administrație, e-sănătate, e-specializare/e-learning. Analiza unor studii de caz și proiecte implementate cu succes
 • Definirea echipei de proiect. Stabilirea componenței, a responsabilităților, modalități de recrutare și contractare a resurselor umane. Rolul comunicării în echipa de proiect. Stimularea sinergiei echipei de proiect
 • Evaluarea performanțelor echipei de proiect. Adaptarea resurselor umane la cerințele proiectelor. Definirea KPI specifici pentru proiecte
 • Analiza sistemului de nevoi privind dezvoltarea profesională și personală a managerului de proiect și a echipei
 • Stabilirea planului de comunicare/colaborare în proiect: modalități, responsabilități, analiza unor greșeli frecvente în comunicare. Networking pentru transfer de informații și expertiză
 • Change Management – principiu fundamental în gândire și acțiune
 • Knowledge Management – împărtășirea cunoașterii (experiențe, expertiză, leadership), acces, creare, dobândire, transfer, arhivare, instrumente
 • Metodologia valorificării cunoașterii acumulate, a reținerii cunoașterii în organizație, motivarea echipei pentru împărtășirea cunoașterii, crearea Communities of Practice (CoP) pentru managementul de proiecte
 • Managementul conflictelor în proiecte
 • Studii de caz, analiza unor „greșeli frecvente” în proiecte etc.

Certificat

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instruire clasă/ online: 1150 Lei
Servicii hoteliere: 3140 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 16.06.2021!

Sunt asigurate următoarele servicii

Instruire

 • Conform Codului Administrativ
 • Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor vor fi asigurate prin training interactiv utilizând: exerciții, studii de caz, adaptate la realitatea din cadrul instituției/ autorității/ companiei, jocuri de rol sau simulări filmate, după caz
 • Structura modulară a cursului permite o monitorizare precisă a recapitulărilor și fixărilor conceptuale
 • Mapă de curs personalizată
 • Asigurarea suportului de curs (format electronic): teste psihometrice, de autoevaluare, chestionare, schițe de lucru, templates, bibliografii (lucrări scrise, video și audio – după caz)
 • Echipamente: laptop, videoproiector, tablă sau suport flipchart
 • Pauze de cafea şi networking
 • Certificat de Participare
 • Programul de orientare înainte şi pe durata deplasării
 • Pentru participarea online se va utiliza platforma ZOOM cu cod de acces individual

Servicii hoteliere

 • Cazare 7 zile/ 6 nopți cameră dublă cu mic dejun
 • Masă în sistem a la carte, valoare/ cont/ cameră: 720 lei
 • Bonus: cazare cu mic dejun gratuită pentru însoțitor
 • Însoţirea grupului şi asistenţă logistică permanentă

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data

05 - 11 iul. 2021

Taxa de participare

4290RON
Neptun, Hotel 2D Resort & Spa

Locație

Neptun, Hotel 2D Resort & Spa
Domenii

Go to Top