Închiderea anului fiscal 2021 la operatorii economici. Reglementări juridice și fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2022

Subiecte abordate:

Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2021 de catre entitatile care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară aprobate OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale

Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile; Cerinte legale privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor in situatia pozitiei financiare, potrivit IFRS relevante:

 • evaluarea imobilizărilor necorporale IAS 38
 • evaluarea imobilizări corporale – IAS 16
 • deprecierea activelor – IAS 36
 • evaluarea investițiilor imobiliare – IAS 40
 • evaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing – IFRS 16
 • evaluarea activelor financiare – IFRS 9 – “Instrumente financiare”
 • evaluarea activelor imobilizate deținute in vederea vânzării și activității întrerupte – IFRS 5
 • evaluarea stocurilor – IAS 2
 • evaluarea activelor recunoscute potrivit IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii”

Evaluarea si prezentarea datoriilor in situatia pozitiei financiare:

 • Recunoașterea și evaluarea provizioanelor – IAS 37 “Provizioane, datorii contingente și active contingente”
 • Recunoașterea impozitului pe profit – IAS 12; IFRIC 23 “Incertitudine legata de tratamentele fiscale”
 • Recunoașterea si evaluarea beneficiilor angajaților – IAS 19
 • Evaluarea datoriilor aferente contractelor de leasing – IFRS 16 “Contracte de leasing”
 • Evaluarea datoriilor recunoscute potrivit IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii”
 • Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală – IAS 20

Prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatia pozitiei financiare

Prezentarea elementelor extrabilantiere; active si datorii contingente

Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in contul de profit si pierdere/ situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli

Modificarea politicilor contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare si prezentare in situatiile financiare anuale

Evenimente ulterioare perioadei de raportare

Alte informatii ce trebuie prezentate in situatiile fianciare potrivit IFRS

Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală 2021 – perspective 2022

Modificări recente de interes aduse Codului Fiscal în anul 2021 și perspective pentru 2022 – o selecție a celor mai importante modificări și spețe dificile în domeniul domeniul TVA, impozit pe venit, contribuții sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenți, PFA, impozitul specific unor activități, microintreprinderi, prețuri de transfer și impozite și taxe locale etc., inclusiv cele introduse prin: Ordonanța 8/2021 publicată în Monitorul Oficial 832/31.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, dar și prin alte ordonanțe, alte modificări esențiale și recente

Modificări recente de interes aduse Codului de Procedură Fiscală

Închiderea exercițiului financiar 2021 din punct de vedere fiscal – reglementări actuale în domeniul impozitului pe profit

Tratamentul fiscal și evidențierea în contabilitate a operațiunilor referitoare la obligațiile fiscale ale agenților economici; impozitul pe profit la închiderea exercițiului fiscal 2021

Reglementări actuale în domeniul impozitului pe profit

Recomandat: personalului cu funcţie de conducere şi specialiştilor din departamentele financiar-contabile care au responsabilitatea întocmirii situaţiilor financiare anuale.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 27.01.2022!

Reduceri

10% pentru înscrierile efectuate până la data de 20 decembrie 2021
5% discount pentru grupuri de minim 2 participanți

Data

04 - 06 feb. 2022

Taxa de participare

2900RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Internațional

Locație

Sinaia, Hotel Internațional

Lector

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top