Închiderea anului financiar 2020 – aspecte privind IFRS și noutăți fiscale pentru 2021

Program perfectionare profesionala

Închiderea anului financiar 2020 – aspecte privind IFRS și noutăți fiscale pentru 2021

Subiecte abordate:

CONTABILITATE – ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2020 DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL

a. Prezentarea legislaţiei relevante aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare:

  • Modificări şi completări aduse legislaţiei contabile în anul 2020
  • Prezentarea prevederilor relevante pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale
  • Tratamente contabile privind imobilizările corporale şi necorporale
  • Legislaţia care reglementează regimul imobilizărilor
  • Unele Standarde Internaţionale de Raportare Financiară relevante pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale
  • Alte acte normative cu implicaţii asupra determinării informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale

b. Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale individuale. Inventarierea şi evaluarea elementelor extrabilanţiere

c. Prezentarea principalelor tratamente contabile prevăzute de Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare care pot avea impact fiscal

d. Reglementările contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP 2844/2016

e. Analiza conturilor de capitaluri proprii în raport cu prevederile legale

f. Tratamente contabile şi operaţiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, estimări, corectări de erori, elemente ulterioare datei bilanţului

g. Întocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit cerinţelor cuprinse în reglementările contabile

h. Întocmirea situaţiilor financiare anuale IFRS de către entităţi ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată

i. Întocmirea raportărilor contabile în relaţie cu autorităţile statului de către entităţile care au această obligaţie

j. Cerinţe legale privind auditarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

IMPOZIT PE PROFIT – ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2020 DIN PUNCT DE VEDERE FISCAL

  • Tratamentul fiscal şi evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor referitoare la obligaţiile fiscale ale agenţilor economici. Impozit pe profit la închiderea exerciţiului fiscal 2020
  • Principalele modificări în domeniul impozitului pe profit din 2020
  • Noi reglementări în domeniul impozitului pe profit conform Noului Cod Fiscal

NOUTĂȚI FISCALE ȘI CONTABILE 2021

  • Regim nou taxare avantaje acordate de terți (focus tichete cadou)
  • Tratament cheltuieli și stimulente telemuncă (400 lei lunar neimpozabili)
  • Extindere netaxare procent uz personal auto și la micro
  • Tratamente teste COVID și alte cheltuieli decontate sau suportate pentru salariați în contextul epidemiologic
  • Termen extins pentru depunere declarație anuală și plata obligațiilor aferente
  • Noul Ordin 103. Cum se justifică scutirile pentru livrări intracomunitare și exporturi
  • Jurisprudența CEJ
  • Plafon majorat pentru 5% TVA la vânzare de locuințe
  • Ajustări pentru neîncasare TVA de la persoane fizice
  • Raportări semestriale – modificări

Sesiunile de seminar vor fi însoţite de numeroase exemple practice şi studii de caz

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul de ÎNSCRIERE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

Înscriere

Data limită de înscriere pentru acest program este 10.02.2021!

Reduceri:
40% pentru înscrierile efectuate până la data de 26 ianuarie 2021
20% pentru înscrierile efectuate până la data de 03 februarie 2021

Prețurile afișate nu conțin TVA!

Data

12 feb. 2021

Taxa de participare

1190RON

Certificari

Certificat OKSC
București, Hotel Grand Continental

Locație

București, Hotel Grand Continental

Lector

Go to Top