Program perfectionare profesionala

IFRS

Subiecte abordate:

Aplicarea IFRS 15 “Venituri din contractele încheiate cu clienţii”

  • prevederile cuprinse în corpul standardului și în îndrumările de aplicare a acestuia
  • unele exemple ilustrative ce însoțesc standardul, punând în evidență:
  • diferențe de tratament între modul de contabilizare a unor venituri potrivit IAS 18 – Venituri (aplicabil până la 1 ianuarie 2018) sau Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și IFRS 15
  • diferențe privind modul de prezentare a informațiilor privind unele active, datorii, venituri și cheltuieli în condițiile aplicării IFRS 15 comparativ cu reglementările contabile anterioare
  • posibile dificultăți fiscale privind impozitul pe profit și TVA

Aplicarea IFRS 16 “Contracte de leasing”

  • prevederile cuprinse în corpul standardului, cu accent pe elementele de noutate
  • modificări în modul de contabilizare a operațiunilor de leasing determinate de aplicarea IFRS 16 (comparabilitate cu modul de contabilizare potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare) și IAS 17 ”Leasing”
  • impactul modificărilor de tratament contabil asupra elementelor de bilanț/ situația poziției financiare și a contului de profit și pierdere/ situația rezultatului global
  • exemplu privind contabilizarea unui contract de leasing la locatar/ utilizator

Aplicarea IFRS 9 “Instrumente financiare”

IAS 2 Stocuri

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobilizări corporale

IAS 36 Deprecierea activelor

IAS 38 Imobilizări necorporale

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 18.10.2021!

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

27 - 30 oct. 2021

Taxa de participare

3320RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Internațional

Locație

Sinaia, Hotel Internațional

Lector

Go to Top