Guvernanța Corporativă Eficiență Responsabilitate Riscuri Gestionarea Crizelor

Guvernanța Corporativă, Eficiență, Responsabilitate, Riscuri, Gestionarea Crizelor

Subiecte abordate:

Guvernanța corporativă ca temă de studiu

 • Evoluția conceptului
 • Definirea Guvernanței Corporative
 • Scopul Guvernanței Corporative
 • Diferența dintre guvernanță și management
 • Structura cadrului de reglementare
 • Separarea noțiunilor de proprietate și control

Structura de conducere – principii juridice relevante

 • Alocarea autorității manageriale
 • Contribuția administratorilor non-executivi la o bună Guvernanță Corporativă
 • Responsabilitățile administratorilor
 • Comitetele structurii de conducere – responsabilități și autoritate
 • Transparența corporativă

Sistemul de control intern

 • Concept și evoluție
 • Rol și responsabilități
 • Elementele sistemului de control intern
 • Conformitatea – funcție a sistemului de control intern
 • Mediul de control
 • Activități de control
 • Informare și comunicare

Guvernanța Corporativă în practică

 • Comitetele structurii de conducere
 • Influența comitetului de audit
 • Rolul comitetului de audit în Guvernanța Corporativă
 • Importanța auditorului extern

Certificarea finală:La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Absolvire eliberate de către CAFFPA sau Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Sunt invitați să participe: membrii conducere sau potențiali membrii, directori, manageri, specialiști în Guvernanța Corporativă, consilierii organelor de conducere, specialiști audit, risc, conformitate, control intern din instituții, intreprinderile publice, regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companii și societăți naționale, societăți la care statul este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și companii private.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 23.05.2022!

Reduceri

120 lei pentru înscriere și plată până la data de 29 aprilie 2022

Data

24 - 26 mai 2022

Taxa de participare

1250RON

Certificari

Certificat OKSC
București, Hotel Grand Continental

Locație

București, Hotel Grand Continental
Domenii

Lectori

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top