Etică, integritate și regimul incompatibilităților

Cursul se va desfășura cu prezență fizică în sală – cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare – cât și online.

Subiecte abordate:

Etica și integritatea – parte a sistemului de control intern/managerial

 • Controlul intern și importanța acestuia pentru organizații
 • Modele de control intern – COSO, CoCo
 • Etica și integritatea ca parte a mediului de control
 • Codul controlului intern/ managerial la entitățile publice
 • Standardul 1 Etica și integritatea

Consilierea etică a personalului

 • Care este rolul și ce atribuții are consilierul de etică?
 • Cum se asigură consilierea etică tuturor categoriilor de personal

Conflicte de interese și incompatibilități

 • Conflictul de interese administrativ și conflictul de interese penal; studii de caz
 • Definirea incompatibilităților; exemple
 • Diferențele dintre conflictul de interese și incompatibilități

Protecția avertizorului de integritate

Incidentele de integritate

 • Ce sunt incidentele de integritate (în sensul Strategiei naționale anticorupție și în sens larg, ca abateri de la etică)
 • Triunghiul fraudei (corupției)
 • Criterii semnal ale abaterilor de la etică; exemple practice
 • Gestionarea incidentelor de integritate într-o entitate publică

Corupția – definire. Cauze și consecințe. Clasificare.

 • Cadrul legal național privind prevenirea și combaterea corupției
 • Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 – o privire retrospectivă
 • Corupția în sistemul penal român; principalele infracțiuni de corupție, asimilate și conexe

Mecanisme de prevenire a corupției în administrația publică

 • Analiza riscurilor și vulnerabilităților de corupție
 • Prevenirea corupției – o abordare trihotomică
 • Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
 • Mecanisme de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice
 • Consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice locale
 • Ce înseamnă și cum se asigură educația anticorupție
 • Combaterea corupției prin măsuri administrative și penale

Programul de prevenire și combatere a corupției (programul de integritate)

 • Modalități practice de implementare a programului de etică și integritate
 • Programul de integritate – instrument de construire a culturii etice și anticorupție

Certificat

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instruire clasă/ online: 1150 Lei
Servicii hoteliere: 3530 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 21.06.2021!

Sunt asigurate următoarele servicii

Instruire

 • Conform Codului Administrativ
 • Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor vor fi asigurate prin training interactiv utilizând: exerciții, studii de caz, adaptate la realitatea din cadrul instituției/ autorității/ companiei, jocuri de rol sau simulări filmate, după caz
 • Structura modulară a cursului permite o monitorizare precisă a recapitulărilor și fixărilor conceptuale
 • Mapă de curs personalizată
 • Asigurarea suportului de curs (format electronic): teste psihometrice, de autoevaluare, chestionare, schițe de lucru, templates, bibliografii (lucrări scrise, video și audio – după caz)
 • Echipamente: laptop, videoproiector, tablă sau suport flipchart
 • Pauze de cafea şi networking
 • Certificat de Participare
 • Programul de orientare înainte şi pe durata deplasării
 • Pentru participarea online se va utiliza platforma ZOOM cu cod de acces individual

Servicii hoteliere

 • Cazare 7 zile/ 6 nopți cameră dublă cu mic dejun
 • Masă în sistem a la carte, valoare/ cont/ cameră: 720 lei
 • Bonus: cazare cu mic dejun gratuită pentru însoțitor
 • Însoţirea grupului şi asistenţă logistică permanentă

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data

12 - 18 iul. 2021

Taxa de participare

4680RON
Neptun, Hotel Insula

Locație

Neptun, Hotel Insula
Domenii

Go to Top