Contabilitatea instituțiilor publice

Program perfectionare profesionala

Contabilitatea instituțiilor publice

Subiecte abordate:

 • Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020
 • Întocmirea și depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pentru în anul 2020
 • Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii
 • Sistemul național de raportare (FOREXEBUG) – necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile publice în urma implementării acestuia
  • Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare – particularități și problem întâmpinate în transmiterea formularelor. Spețe și cazuri practice
  • Verificări și validări de formulare efectuate în sistem
  • Generarea pachetului de situații financiare
  • Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (OMFP nr. 3.471/2008)
 • Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță, etc.)
 • Discuții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP (OMFP nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 1.792/2002) Acţiuni multianuale
 • Proceduri contabile. Modele de elaborare
 • Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul de ÎNSCRIERE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

Înscriere

Data

24 - 27 feb. 2021

Taxa de participare

3080RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade

Lectori

Go to Top