Program perfectionare profesionala

Contabilitatea instituțiilor publice și realizarea controlului financiar preventiv

Subiecte abordate:

Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
Aspecte noi privind organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice, legate de:

Întocmirea situațiilor financiare (Bilanț și Anexe), corelații între formularele de situații financiare
Probleme rezultate din nerespectarea metodologiei privind întocmirea situațiilor financiarea și a depunerii cu întârziere a situațiilor financiare
Înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, operațiuni de consolidare
Patrimoniul public și privat al statului – noi aspecte legislative
Noutăți legislative:
OMFP nr. 27/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
OMFP nr. 28/2021 pentru transmiterea situațiilor financiarea anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020
Hotărâre nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP)
Proceduri practice privind:
Sistemul național de raportare (FOREXEBUG)
. Implementarea și stadiul sistemului cf. OMFP nr. 1026/2017
Elementele situațiilor financiare
Contabilitatea elementelor patrimoniale
Contabilitatea imobilizărilor
Contabilitatea stocurilor
Contabilitatea decontărilor cu terții
Contabilitatea trezoreriei
Contabilitatea veniturilor și finanțărilor
Contabilitatea cheltuielilor
Controlul financiar preventiv
Noutăți, dezbateri și analiză practică privind:
Ordin nr. 103/2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de CFP propriu
Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare
Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată
Ordonanțarea cheltuielilor
Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea
și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice
Utilizare FOREXEBUG
Management financiar în instituțiile publice
Realizarea controlului financiar preventiv

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 31.05.2021!

Data

08 - 11 iun. 2021

Taxa de participare

2942RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Carpathia

Locație

Sinaia, Hotel Carpathia

Lectori

Go to Top