Contabilitate, Finanțe și Control Financiar Preventiv

Curs Contabilitate Finante si Control Financiar Preventiv

Contabilitate, Finanțe și Control Financiar Preventiv

Sunt invitați să participe: Curs Contabilitate Finante si Control Financiar Preventiv
– funcționari publici de conducere și de execuție din cadrul compartimentelor de specialitate din autorități și instituții publice, personal contractual de conducere și execuție din cadrul compartimentelor de specialitate din autorități și instituții publice, alte persoane interesate. Curs Contabilitate Finante si Control Financiar Preventiv

Tematica abordată:

 • Management financiar – specificitate în sectorul public
 • Responsabilitatea fiscal-bugetară
 • Organizarea, exercitarea și aplicarea procedurilor privind controlul financiar preventiv
 • Manualul politicilor contabile
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice
 • Organizarea evidenței angajamentelor legale și bugetare
 • Planificarea financiară
 • Sistemul financiar-bugetar
 • Operativitatea bugetului instituției publice, de la fundamentare la execuție
 • Proprietatea publică. Evidența și gestiunea patrimoniului public și privat
 • Inventarierea patrimoniului, administrarea și gestionarea patrimoniului
 • Managementul riscului financiar la nivelul instituției publice
 • Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli. Deschiderile de credite
 • Managementul cheltuielilor publice
 • Tipuri de finanțare. Atragerea de fonduri
 • Credite bugetare și de angajament
 • Exercitarea controlului financiar preventiv
 • Analiza financiar-contabilă în managementul instituției
 • Utilizarea aplicației informatice CAB și întocmirea situațiilor financiare utilizând aplicația FOREXEBUG
 • FACTURA ELECTRONICĂ / E-FACTURA
  o Fluxul emiterii, respectiv primirii facturii electronice în
  relația dintre operatorii economici și instituția publică
  (B2G)
  o Completarea formularului 084 Curs Contabilitate Finante si Control Financiar Preventiv

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire ANC Cod COR 241221 „Expert fiscal” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Taxă de participare: 3570 lei
(instruire 1250 lei + servicii conexe 2320 lei – cazare cameră dublă și masă)
Taxă de instruire online: 1040 lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 28.11.2022!

Reduceri

Instruire 10% pentru minim 2 persoane
Instruire 15% pentru grupuri de 3 – 10 persoane

Data

08 - 11 dec. 2022

Taxa de participare

1250RON

Certificari

Certificat OKSC,
COR 241221
Sinaia, Hotel Rina Sinaia

Locație

Sinaia, Hotel Rina Sinaia
Bulevardul Carol I 8, Sinaia 106100

Lectori

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top