Program perfectionare profesionala

CFP – Control Financiar Preventiv. CFG – Control Financiar de Gestiune

Subiecte abordate:

Modul CFP

Ce este controlul financiar preventiv?

 • Definiția controlului financiar preventiv
 • Controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial
 • Vocabular minimal de control financiar preventiv (terminologie specifică)
 • Cadrul legislativ al controlului financiar preventiv
 • Principalele modificări aduse cadrului normativ în anul 2014
 • Scopul controlului financiar preventiv
 • Obiectul controlului financiar preventiv
 • Principalii actori în cadrul controlului financiar preventiv

Cum se organizează controlul financiar preventiv propriu (CFPP)?

 • Elementele necesare pentru organizarea CFPP
 • Forme posibile de organizare și situația ideală
 • Este posibilă practic externalizarea CFPP ?
 • Numirea persoanelor desemnate să exercite CFPP
 • Documente necesare privind desemnarea persoanelor împuternicite să exercite CFPP
 • Exemplu de act de numire
 • Deficiențe și erori posibile în organizarea CFPP

Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind cadrul operațiunilor supuse CFPP
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de cadru CFPP
 • Deficiențe și erori posibile privind cadrul operațiunilor supuse CFPP

Liste de verificare

 • Prevederi normative privind listele de verificare
 • Etape de realizare și etape necesare actualizării
 • Modele de liste de verificare
 • Deficiențe și erori posibile privind listele de verificare

Viza de control financiar preventiv propriu

 • Informații cuprinse în viză și sigiliul personal
 • Exercitarea vizei de CFPP electronic
 • Deficiențe și erori posibile
 • Registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile)

Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză

 • Aspecte practice privind procedura de control
 • Analiza practică pe pași a procedurii de control
 • Nota de restituire
 • Refuzul de viză
 • Efectuarea operațiunilor refuzate la viză pe propria răspundere a conducătorului entității publice
 • Deficiențe și erori posibile

Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

 • Prevederi normative privind raportarea
 • Raport privind activitatea de CFPP (machetă)
 • Deficiențe și erori posibile

Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

 • Ce “riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP
 • Forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală)
 • Abuzul în serviciu și neglijența în serviciu
 • Conflictul de interese administrativ și penal
 • Studii de caz

Modul CFG

Control financiar de gestiune

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor
 • Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control
 • OMFP nr. 2616/2018, pentru modificarea OMFP nr. 923/2014
 • OMFP nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
 • OMFP nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 03.02.2022!

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

10 - 13 feb. 2022

Taxa de participare

3325RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade
Domenii

Lector

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top