BVC 2023

- noutăți legislative privind întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru operatorii economici de la nivel central și local -

BVC 2023

BVC 2023

BVC 2023

Subiecte abordate:

NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND ELABORAREA BVC DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE SUNT ACȚIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEȚIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAȚIE MAJORITARĂ PENTRU ANUL 2023

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC ȘI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI AFERENTE ACTIVITĂȚII OPERATORILOR ECONOMICI

  • Perspective 2023 – proiect/ draft Legea bugetului de stat pentru anul 2023
  • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
  • OMFP 3818/2020 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
  • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
  • OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
  • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019
  • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
  • Alte acte normative incidente

Fundamentarea și întocmirea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli – etape până la aprobarea bugetului anual

Derularea bugetului și urmărirea execuției bugetare lunar/trimestrial/anual – indicatori, situații specifice BVC 2023

Seminarul se adresează operatorilor economici de la nivel local și central, echipelor de management din companie care au responsabilități financiare și de bugetare în obiectivele de evaluare, administratorilor, directorilor generali, directorilor executivi, șefi servicii: Analiză, Control, Bugete, Strategii.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
PARTICIPĂ ONLINE

Taxă de participare:

Clasă: 3923 Lei
(instruire 1350 lei; servicii conexe 2573 lei, cazare cam./dbl., val./cont/cam. 550 lei)

Online: 1137 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 31.01.2023!

Reduceri

10% pentru grupuri de minim 2 participanți
15% pentru grupuri de 3 – 10 participanți

Data

09 - 12 feb. 2023

Taxa de participare

1350RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Rizzo Boutique

Locație

Poiana Brașov, Hotel Rizzo Boutique
Strada Valea Lungă, Poiana Brașov 500001

Organizator

OK SERVICE CORPORATION
Website
https://okservice.ro

Lectori

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top