BVC 2022

Subiecte abordate:

NOUTĂŢI LEGISLATIVE PRIVIND ELABORAREA BVC DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE SUNT ACŢIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEŢIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAŢIE MAJORITARĂ PENTRU ANUL 2022

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC ŞI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTE ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI

  • Perspective 2022 – proiect/ draft Legea bugetului de stat pentru anul 2022 (politica salarială)
  • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
  • OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
  • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare
  • OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
  • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
  • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019
  • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
  • Alte acte normative incidente

Fundamentarea şi întocmirea Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli – etape până la aprobarea bugetului anual

Derularea bugetului şi urmărirea execuţiei bugetare lunar/trimestrial/anual – indicatori, situaţii specifice

Rectificarea bugetară – etape

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 02.12.2021!

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

10 - 12 dec. 2021

Taxa de participare

2605RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade

Lectori

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top