BVC 2021

- noutăţi legislative privind întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru operatorii economici de la nivel central și local -

Program perfectionare profesionala

BVC 2021

Subiecte abordate:

NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND ELABORAREA BVC DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE SUNT ACŢIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEŢIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAŢIE MAJORITARĂ PENTRU ANUL 2021

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC ŞI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTE ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI DE LA NIVEL CENTRAL ȘI LOCAL

 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
 • Perspective 2021 – Legea bugetului de stat pentru anul 2021
 • OMFP 3818/2020 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
 • Memorandum cu tema: Elaborarea de către ministere sau alte autorități publice centrale a unui Memorandum până la data de 4 februarie 2021, referitor la măsurile de reducere a pierderilor și/ sau plăților restante înregistrate la data de 31.12.2020 de către operatorii economici definiți prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
  • OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
 • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017 şi OMFP 1951/2018
 • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
 • Alte acte normative incidente

Studii de caz specifice companiilor participante

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 19.03.2021!

Reduceri:
10% pentru înscrierile efectuate până la data de 8 martie 2021
3 persoane – 5% discount

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

26 - 28 mart. 2021

Taxa de participare

2701RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade

Lectori

Go to Top