Program perfectionare profesionala

Audit intern în sectorul public

Subiecte abordate:

Noi Regulamente și Norme de audit intern în sectorul public: Ordinele nr. 159, 160 şi 161 în vigoare din 22.02.2021:
• Acordul de asociere încheiat între două sau mai multe entități publice, care cooperează pentru asigurarea activității de audit intern pentru fiecare dintre acestea
• Criterii pentru a putea presta servicii de audit intern pe bază de contract
• Noile Norme privind aplicarea în practică a prevederilor Codului etic, Cartei de audit intern și Standardelor naționale de audit intern
Strategia dezvoltării auditului public intern în organizație
Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice
Analiză şi dezbateri în baza OSGG nr. 600/2018 privind SCIM
Nereguli şi soluții referitoare la: Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; Normele privind înfiinţarea Comitetelor de audit intern
Recomandări privind elaborarea şi aplicarea instrumentelor de lucru, în conformitate cu normele metodologice specifice proprii şi normele de calificare a auditului public intern, privind:
• Stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit
• Planificarea activităţii de audit intern – clarificări conceptuale privind: controlul intern şi extern, auditul intern şi extern, inspecţia – conţinutul Referatului de justificare şi Referatul de modificare – elaborarea Planului multianual şi a Planului anual de audit public intern – speţe
• Misiunile de audit ad-hoc – organizare şi desfăşurare
• Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern
Particularităţi privind derularea misiunilor de audit intern, în conformitate cu: misiuni de asigurare (audit de regularitate, misiuni de audit al performanţei, misiuni de audit de sistem), misiune de consiliere a managementului şi misiuni de evaluare a activităţii de audit intern
Derularea misiunilor de audit intern; analiză documente:
• Pregătirea misiunii de audit intern: iniţierea auditului, colectarea şi prelucrarea informaţiilor (dosarul permanent, studiul preliminar), analiza riscurilor, elaborarea Programului misiunii de audit public intern
• Intervenţia la faţa locului: colectarea şi analiza probelor de audit, efectuarea testărilor şi analiza rezultatelor în vederea întocmirii formularelor de constatare (FIAP-uri şi FCRI-uri); revizuirea documentelor şi constituirea dosarelor de audit; şedinţa de închidere
• Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern (RAI); transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; raportul final şi sinteza (RAI); difuzarea raportului şi supervizarea misiunii de audit public intern
• Urmărirea recomandărilor: responsabilitatea structurii auditate, responsabilități și realizarea concilierii
Noutăţile privind metodologia de evaluare şi analiză a riscurilor:
• Corelaţia cu registrul riscurilor din entitatea auditată; evaluarea gradului de încredere în controlul intern; exemplu de analiză practică a riscurilor
• Componentele specifice riscului, măsurarea riscului – aplicaţii practice
• Procedura de analiză a riscurilor – identificarea activităţilor/ acţiunilor şi a riscurilor asociate, elaborarea Chestionarului de control intern
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor. Fişe de urmărire a recomandărilor şi exemple de monitorizare a stadiului implementării recomandărilor formulate
Tehnici şi metode de supervizare a misiunilor de audit intern
Elaborarea Cartei auditului intern. Comunicarea Cartei auditului intern. Procedura elaborării Cartei
Noutăţi legislative privind derularea procesului de guvernanţă corporativă:
• Modele privind guvernanţa corporativă şi principiile guvernanţei
• Teorii asociate: separaţia dintre deţinere şi control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”
• Analiza celor 7 piloni ai guvernanţei corporative
• Consiliul de administraţie şi managementul de execuţie: selecţie, atribuţii, revocarea; nereguli posibile
• Raportările externe; indicatorii de monitorizare a performanţelor
Auditul procesului de guvernanţă. Comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate
Aplicaţii privind auditarea activităţii de conducere, pe exemplul unei entităţi publice şi auditarea unei activităţi la propunerea participanţilor

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 14.06.2021!

Data

16 - 18 iun. 2021

Taxa de participare

1000RON

Certificari

Certificat OKSC
București, Hotel Grand Continental

Locație

București, Hotel Grand Continental

Lector

Go to Top