Audit intern în sectorul public

Cursul se va desfășura cu prezență fizică în sală – cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare – cât și online.

Subiecte abordate:

Strategia dezvoltării auditului public intern în organizație

Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr. 1054/2019 pt. aprobarea Normelor metodologice

Analiză şi dezbateri în baza OSGG nr. 600/2018 privind SCIM

Nereguli şi soluții referitoare la: Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; Normele privind înfiinţarea Comitetelor de audit intern

Recomandări privind elaborarea şi aplicarea instrumentelor de lucru, în conformitate cu normele metodologice specifice proprii şi normele de calificare a auditului public intern, privind:

 • stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit
 • planificarea activităţii de audit intern – clarificări conceptuale privind: controlul intern şi extern, auditul intern şi extern, inspecţia – conţinutul Referatului de justificare şi Referatul de modificare – elaborarea Planului multianual şi a Planului anual de audit public intern – speţe
 • misiunile de audit ad-hoc – organizare şi desfăşurare
 • raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

Particularităţi privind derularea misiunilor de audit intern, în conformitate cu: misiuni de asigurare (audit de regularitate, misiuni de audit al performanţei, misiuni de audit de sistem), misiune de consiliere a managementului şi misiuni de evaluare a activităţii de audit intern

Derularea misiunilor de audit intern; analiză documente:

 • pregătirea misiunii de audit intern: iniţierea auditului, colectarea şi prelucrarea informaţiilor (dosarul permanent, studiul preliminar), analiza riscurilor, elaborarea Programului misiunii de audit public intern
 • intervenţia la faţa locului: colectarea şi analiza probelor de audit, efectuarea testărilor şi analiza rezultatelor în vederea întocmirii formularelor de constatare (FIAP-uri şi FCRI-uri); revizuirea documentelor şi constituirea dosarelor de audit; şedinţa de închidere
 • raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern (RAI); transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; raportul final şi sinteza (RAI); difuzarea raportului şi supervizarea misiunii de audit public intern
 • urmărirea recomandărilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilitatati si realizarea concilierii

Noutăţile privind metodologia de evaluare şi analiză a riscurilor:

 • corelaţia cu registrul riscurilor din entitatea auditată; evaluarea gradului de încredere în controlul intern; exemplu de analiză practică a riscurilor
 • componentele specifice riscului, măsurarea riscului – aplicaţii practice
 • procedura de analiză a riscurilor – identificarea activităţilor/acţiunilor şi a riscurilor asociate, elaborarea Chestionarului de control intern

Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor. Fişe de urmărire a recomandărilor şi exemple de monitorizare a stadiului implementării recomandărilor formulate

Tehnici şi metode de supervizare a misiunilor de audit intern

Elaborarea Cartei auditului intern. Comunicarea Cartei auditului intern. Procedura elaborării Cartei

Noutăţi legislative privind derularea procesului de guvernanţă corporativă:

 • modele privind guvernanţa corporativă şi principiile guvernanţei
 • teorii asociate: separaţia dintre deţinere şi control; teoria persoanelor interesate „stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”
 • analiza celor 7 piloni ai guvernanţei corporative
 • consiliul de administraţie şi managementul de execuţie: selecţie, atribuţii, revocarea; nereguli posibile
 • raportările externe; indicatorii de monitorizare a performanţelor

Auditul procesului de guvernanţă. Comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate

Aplicaţii privind auditarea activităţii de conducere, pe exemplul unei entităţi publice şi auditarea unei activităţi la propunerea participanţilor

Certificat

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instruire clasă/ online: 1150 Lei
Servicii hoteliere: 3990 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 25.06.2021!

Sunt asigurate următoarele servicii

Instruire

 • Conform Codului Administrativ
 • Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor vor fi asigurate prin training interactiv utilizând: exerciții, studii de caz, adaptate la realitatea din cadrul instituției/ autorității/ companiei, jocuri de rol sau simulări filmate, după caz
 • Structura modulară a cursului permite o monitorizare precisă a recapitulărilor și fixărilor conceptuale
 • Mapă de curs personalizată
 • Asigurarea suportului de curs (format electronic): teste psihometrice, de autoevaluare, chestionare, schițe de lucru, templates, bibliografii (lucrări scrise, video și audio – după caz)
 • Echipamente: laptop, videoproiector, tablă sau suport flipchart
 • Pauze de cafea şi networking
 • Certificat de Participare
 • Programul de orientare înainte şi pe durata deplasării
 • Pentru participarea online se va utiliza platforma ZOOM cu cod de acces individual

Servicii hoteliere

 • Cazare 7 zile/ 6 nopți cameră dublă cu mic dejun
 • Masă în sistem a la carte, valoare/ cont/ cameră: 720 lei
 • Bonus: cazare cu mic dejun gratuită pentru însoțitor
 • Însoţirea grupului şi asistenţă logistică permanentă

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data

19 - 25 iul. 2021

Taxa de participare

5140RON
Neptun, Hotel 2D Resort & Spa

Locație

Neptun, Hotel 2D Resort & Spa
Domenii

Go to Top